null Bachelor Informatiekunde (BSc)

SG24-25_INK_BIK_SG_2425_head_large.jpg

Bachelor Informatiekunde (BSc)

 • Informatiekunde
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Informatiesystemen zijn inmiddels tot in de haarvaten van ons persoonlijke leven en de maatschappij doorgedrongen. We verwachten dat ze altijd beschikbaar zijn, gemakkelijk te bedienen zijn, ons betrouwbare informatie leveren en goed beveiligd zijn zodat onze persoonlijke gegevens niet op straat komen te liggen. Dit vraagt om ICT-professionals die dergelijke systemen kunnen ontwerpen en implementeren en bovendien de impact ervan op organisaties en maatschappij kunnen inschatten. Ontwikkel jezelf optimaal tot zo’n ICT-professional met de bachelor Informatiekunde van de Open Universiteit!  


Wat leer je in deze opleiding?

De opleiding richt zich vooral op de toepassing van ICT in organisaties en leert je om organisaties slagvaardiger te maken. Daarbij leer je zelf nieuwe ICT-ontwikkelingen te onderzoeken, ICT-toepassingen te initiëren en informatiesystemen te ontwikkelen en implementeren in de organisatie, zodat je kunt optreden als adviseur bij de toepassing van ICT-systemen. Tegelijk ontwikkel je jouw skills en groei je verder als data-analist, business analist, adviseur, softwareontwikkelaar of projectleider. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor iedereen met een brede interesse in ICT en dan vooral het ontwerp, de implementatie en de impact van informatiesystemen in organisaties en de maatschappij.

Informatiekunde studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Karin Bruinenberg

alumna

'Voor mij gaat de opleiding over hoe je als niet-technoloog tóch goed met technologie om kunt gaan.' Lees hier haar verhaal.

Behalve een goede technische basis in de informatica biedt deze opleiding je een breed zicht op de manier waarop je ICT kunt toepassen in een bedrijfssituatie. Naast kennis van techniek heb je daarvoor ook een grondige kennis nodig van relevante onderdelen van de managementwetenschappen. Zo is er ruime aandacht voor academische vaardigheden, onder meer op het vlak van projectmanagement. Door het beste van twee werelden te combineren kun je straks als informatiekundige prima functioneren op het snijvlak van managementvraagstukken en informatica, waarbij zaken als samenwerken, analyseren en implementatie in een bedrijfscontext samenkomen. 
 

Opzet

 
De bachelor is algemeen en breed van opzet. De propedeuse is de inleiding en via de postpropedeuse verdiep je jouw kennis en inzicht. In de eerste cursussen, Inleiding informatica en Inleiding informatiekunde krijg je een breed overzicht van beide vakgebieden en maak je kennis met het studeren aan de OU. Zo krijg je een goed beeld van wat je van de opleiding kunt verwachten.

De cursussen zijn ingedeeld in zes inhoudelijke leerlijnen. De eerste is Programmeren en technologie, met cursussen als Objectgeoriënteerd programmeren en Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen. Een tweede lijn is Modelleren en systeemontwikkeling, met cursussen als Practicum requirements voor informatiesystemen, Enterprise modeling en Ontology engineering. De derde lijn betreft Data- en informatiemanagement, met cursussen als Inleiding informatiekunde, Relationele databases en Informatiebeveiliging. De vierde leerlijn, Projectmanagement, heeft een meer toegepaste insteek zoals het implementeren van ERP-systemen. De vijfde leerlijn, Organisatie en bedrijfsvoering, heeft een bedrijfskundig karakter en bevat cursussen als Organisatiekunde en Management accounting. De laatste leerlijn, Academische competenties en onderzoek, heeft een wetenschappelijk karakter met cursussen als Methoden en technieken van onderzoek en het Afstudeerproject bachelor informatiekunde. De leerlijnen bestrijken de belangrijkste aandachtsgebieden van de informatiekunde en benadrukken het multidisciplinaire karakter van de opleiding, want naast typische informatiekundeonderwerpen zoals modelleren en datamanagement zitten er in de opleiding ook informatica- en bedrijfskundeonderwerpen. Een logisch gevolg van het feit dat de informatiekundige een brugfunctie vervult tussen ICT en de business.  
Daarnaast zijn academische vaardigheden een belangrijk onderdeel van deze wetenschappelijke opleiding. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeksvaardigheden, zoals het formuleren van een vraagstelling, het uitvoeren van een literatuurstudie, het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek en basiskennis van statistiek. Maar ook meer generieke vaardigheden, zoals schrijf- en presentatievaardigheden om jouw ideeën en bevindingen helder voor het voetlicht te brengen.
Het afstudeerproject is de kroon op je opleiding en bestaat uit een wetenschappelijk onderzoek (met een beperkte scope) dat je zelfstandig uitvoert onder begeleiding van een onderzoeker. Je diept hierbij een onderwerp naar keuze verder uit en draagt zo bij aan de kennisontwikkeling op dat gebied. Het onderzoek en de rapportage daarover dien je op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Jouw werkkring kan een uitstekend onderzoeksobject zijn, zodat je de opgedane kennis direct in je dagelijkse praktijk kunt toepassen.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De bacheloropleiding bestaat uit een aantal cursussen, verdeeld over de propedeuse- (60 studiepunten) en postpropedeusefase (120 studiepunten). 
Voor de invulling van de vrije ruimte kun je kiezen uit bachelorcursussen of minoren van de Open Universiteit.

Ieder studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen.  
De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur ook mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen.  

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten: 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropedeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie.

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Informatiekunde is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis, je bestudeert het studiemateriaal en maakt (online) opdrachten. Daarnaast  volg je virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en ben je online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Deze begeleiding vindt plaats via de (online) bijeenkomsten, feedback op opdrachten en vragen via het discussieplatform. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens de verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gesprekvoering en gesprekmodellen.
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.
 

Studiedagen

 
Elk studiejaar organiseren we steeds aan het eind van de eerste week van het begeleidingskwartiel  studiedagen voor onze bachelorstudenten Informatica en Informatiekunde en masterstudenten Artificial Intelligence, Computer Science en Software Engineering. Op deze studiedagen gaan verschillende sprekers in op interessante en recente onderwerpen, gerelateerd aan de informatica en informatiekunde. Ook zijn er begeleidingsbijeenkomsten van cursussen, afstudeersessies en presentaties. Uiteraard krijg je daarbij meer informatie over je opleiding en heb je de kans om je medestudenten te ontmoeten en met ze te sparren en misschien af te spreken. Ook leer je zo jouw docenten, studieadviseur en/of programmaleider kennen. Deelname is kosteloos en aanmelden is verplicht. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling tentamen, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. 
Houd bij een variabele cursus wel rekening met de geplande tentamendata. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken. 
Via de online leeromgeving, heb je toegang tot het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding, klik dan op Aanmelden. Daarna meld je je aan voor cursussen. 
Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je op elk gewenst moment aanmelden. Houd daarbij wel rekening met de geplande tentamendata. Heeft de cursus die je wilt gaan volgen een vast startmoment, dan adviseren wij je uiterlijk twee weken van tevoren aan te melden. In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Starten

De bachelor Informatiekunde kun je het best starten met de inleidende cursussen in september en in februari. Tijdens de (online) bijeenkomsten krijg je uitgebreide informatie over de cursus en de opleiding. Ook studievaardigheden komen aan bod. Onder begeleiding van de docent bereid je je optimaal voor op het eerste tentamen. Eventueel kun je ook op een ander moment in het jaar starten, maar dan zal je in overleg met de studieadviseur op zoek moeten gaan naar een bijpassend jaarrooster.

Voorkennis

Specifieke voorkennis heb je niet nodig, maar wel algemene kennis op havo/vwo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst. Bovendien is kennis van wiskunde-B op vwo-niveau gewenst.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten met de opleiding. 

Vrijstelling

Heb je al een wo- of hbo-opleiding gevolgd (al dan niet afgerond) of relevante praktijkervaring opgedaan dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling en je studieduur verkorten! Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een bachelor Informatiekunde op zak ben je officieel een Bachelor of Science (BSc). Je kunt nu ICT-toepassingen initiëren, ontwikkelen en implementeren en bent in staat om te adviseren over de toepassing van ICT-systemen in een bedrijfsomgeving. Vaak kun je het geleerde al direct toepassen in je werkomgeving. Je kunt aan het werk als ICT-analist, adviseur, consultant of projectleider. De vraag naar professionals met een affiniteit met ICT blijft onverminderd hoog waardoor het arbeidsperspectief goed is.
 

Doorstromen naar de master 


Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je doorstromen naar de hierop volgende master bij de Open Universiteit of en andere universiteit in Nederland. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift nou niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster van bijvoorbeeld Artificial IntelligenceComputer Science, Software Engineering of Business Process Management and IT. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor het volgen van een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een advies aan te vragen.  

Titel

Na het behalen van het getuigschrift van de bacheloropleiding Informatiekunde mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Deze titel is internationaal erkend voor wetenschappelijke opleidingen (universiteiten).

Waardering

De opleiding heeft de eerste plaats behaald in de Keuzegids Universiteiten 2023 en kreeg daarbij het predicaat 'Topopleiding'. De opleiding behoort hiermee, volgens de definitie in de Keuzegids, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs.

Contact

Voor vragen over de opleiding kun je contact opnemen met de studieadviseurs Caroline Benjamins en Janine Bulten-Voncken.