null Informatica studiedag

INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Leren
Informatica studiedag
Ieder kwartiel is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering.

Op de Informatica studiedagen zijn er cursusbijeenkomsten, plenaire presentaties, afstudeerpresentaties, workshops, voorlichtingsactiviteiten, en dergelijke. Een prima gelegenheid dus om een nieuw onderwijskwartiel te starten. Studenten en docenten ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en werken een dag in een stimulerende atmosfeer.
Eén keer per jaar, in november, heeft die dag ook de functie van studentendag en alumnidag voor het programma BPMIT. In de middag is er een speciaal programma voor deze doelgroep.

In principe worden zoveel mogelijk studie-activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid verplicht of wenselijk is op de Informatica studiedagen ingepland, zodat het voldoende is om één keer per kwartiel persoonlijk aanwezig te zijn. De Informatica studiedagen worden georganiseerd door de vakgroep Informatica en de vakgroep Informatiekunde samen met de Studievereniging TouW.

Informatica studiedag geheel online

Ook de volgende Informatica studiedag zal geheel online plaats vinden. Het is ons weer gelukt om een compleet programma aan te bieden met cursusbijeenkomsten, plenaire en parallelle sessies en gelegenheid om contacten te leggen met medestudenten en docenten.

Programma (online) Informatica studiedag op 30 april 2022

Bekijk de programmaflyer met de toelichtingen en het definitieve programma.

  • Vanaf 09.30 uur - Inloggen
  • 09.50 - 09.55 uur - Opening en welkom door prof. dr. Tanja Vos, programmaleider bachelor Informatica
  • 10.00 - 11.30 - Parallelle sessies (in alfabetische volgorde)

Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
-    AppLab (IB2602)*
-    Communicatievaardigheden (IB1402)*
-    Inleiding informatiekunde (IB0202)*
-    Security en IT (IB1802)*

Open sessies:
-    Afstudeerbijeenkomst afstudeerders master CS en SE*
-    Ethiek en informatica: de Oekraïneoorlog
-    Het lezen van wetenschappelijke artikelen met behulp van een argumentatiemodel (V)
-    Intervisie (Voorbereiden) Afstuderen bachelor Informatica
-    Startbijeenkomst Voorbereiden afstuderen bachelor Informatiekunde (IB9702)

* Zie de programmaflyer voor de presentaties

Sessie 1
Sessie 2
Sessie 3

- Babbelen met TouW studievereniging
- Discord channel (van en voor studenten, maak Discord account aan)

  • 13.30 - 15.00 uur - Parallelle sessies (in alfabetische volgorde)

Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
-    Bayesian Reasoning and Learning (IM0902)*
-    Communicatievaardigheden (IB1402)*
-    Gedistribueerde algoritmen (IB2302)*
-    Kennismanagement (IB2202)*
-    Model-driven development (IB0502)*
-    Premaster AI: logica (IB3602)
-    Startbijeenkomst VAF-SE gestructureerd voor studenten die starten in K4*
-    System Verification and Testing (IM0903)*

Open sessies:
-    Introduction in LaTex
-    OUtistisch? 
-    Startbijeenkomst (Voorbereiden) Afstuderen bachelor Informatica

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Terugblik

Bekijk de korte video-impressie van een eerdere Informatica studiedag op YouTube of in onze videobank.