null Bachelor Rechtsgeleerdheid

SG24-25_RW_BNR_SG_2425_head_large.jpg

Bachelor Rechtsgeleerdheid

 • Rechtswetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Laws (LLB)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Op één na beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2024-2025
Maak uitgebreid kennis met de rijkdom van het Nederlands, Europees en internationaal recht. De diverse rechtsgebieden, juridische vaardigheden, metajuridica, de academische verdieping én de actuele casus; ze komen allemaal aan bod in deze rechtenstudie.   


Wat leer je in deze opleiding?

Je ontwikkelt je kennis, inzicht en vaardigheden in de fundamentele beginselen van het recht. Daarbij leer je omgaan met een wettenbundel, jurisprudentie, het lezen van Kamerstukken en het toepassen van rechtsregels op de feiten. Bovendien werk je aan je juridische en schriftelijke taalbeheersing en maak je uitgebreid kennis met alle rechtsgebieden: privaatrecht, strafrecht, staatsrecht, bestuursrecht en Europees en internationaal recht. Je leert kritisch te reflecteren op het recht om zodoende een juridische casus te analyseren en maatschappelijke problemen of belangen te vertalen naar een verdedigbaar juridisch betoog op academisch niveau. Je leert je mondelinge en schriftelijke vaardigheden verder te ontwikkelen en te beoefenen, zodat je straks optimaal invulling kunt geven aan je werk als jurist, of dat nou in de rol van adviseur, raadsman of bemiddelaar is. Daarnaast kun je een verdiepingsslag maken in diverse disciplines, met een ruim aanbod aan minoren en cursussen. 

Rechten studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Laws (LLB)
Iris Stins

alumna

'Ik studeerde doordeweeks voor het werk nog een uur. En in het weekend meestal nog een halve dag.' Lees hier haar verhaal.

Het recht kom je overal tegen, zowel in het openbare als het privéleven. Als jurist lever je een belangrijke bijdrage aan onze rechtspraak en daarmee aan onze beschaving, wat het vak van jurist tot een zeer verantwoordelijke taak maakt. In deze opleiding komen alle rechtsgebieden aan bod: privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, Europees en internationaal recht. Je leert het recht in zijn maatschappelijke en historische context te plaatsen, juridische problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren.
 

Opzet

 
De bachelor is algemeen en breed van opzet. De propedeuse vormt je inleiding, in de postpropedeuse verdiep je jouw kennis en inzicht. In de cursus Inleiding Recht: kern van het recht krijg je alle nodige kennis, inzicht en vaardigheden in de fundamentele beginselen van het recht. Daarna word je ingeleid in de diverse rechtsgebieden strafrecht, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht en Europees en internationaal recht. Je sluit de propedeuse af met de cursus Juridisch schrijven. 

In de postpropedeuse kun je kiezen uit drie minoren: De veilige stad, De ondernemer en de Rechtswinkel. In De veilige stad schrijf je een uitvoerig beleidsadvies van een realistische casus rondom het thema criminologie, jeugd, georganiseerde criminaliteit, radicalisering en/of terrorisme voor de burgemeester van een stad. De minor De ondernemer bestaat uit de cursussen Verzekeringsrecht, Arbeidsovereenkomstenrecht, en Arbeid en zekerheid. In de minor Rechtswinkel breng je de opgedane theoretische kennis in de praktijk door mee te draaien in de Rechtswinkel Heerlen waar burgers aan kunnen kloppen voor sociaaljuridische hulp. In de vrije ruimte heb je de mogelijkheid om cursussen of een minor uit een andere faculteit van de Open Universiteit te volgen en in te brengen.  

Het is belangrijk dat je je juridische schrijfvaardigheden ontwikkelt naar een wetenschappelijk bachelorniveau. Wij begeleiden je hierin via de schrijfvaardighedenlijn. In de propedeusecursussen Inleiding Europees recht en Juridisch schrijven wordt de basis hiervoor gelegd. In de postpropedeuse wordt deze lijn voortgezet binnen de cursus Schrijven over grondrechten. Je sluit de bacheloropleiding af met de cursussen Bacheloressay en Togapracticum. In Bacheloressay schrijf je een wetenschappelijk betoog over een juridisch onderwerp. In Togapracticum toon je tijdens een pleitbijeenkomst aan dat je de mondelinge juridische vaardigheden in voldoende mate beheerst. 

Opbouw

Ieder studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een cursus met een vast startmoment binnen een kwartiel van tien weken en rondt de cursus af met een tentamen in de elfde week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Een cursus met een variabel startmoment kun je op ieder moment starten. Let hierbij wel op de data van tentamens en eventuele begeleidingsbijeenkomsten.   

De opleiding kent vier startmomenten per jaar (september, november, februari en april). In de voorbeeldplanning zie je hoe je de bachelor zou kunnen indelen als je 30 studiepunten per jaar wilt behalen. In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomervakantie een cursus te bestuderen. 
 
Wil je niet de gehele bacheloropleiding volgen maar slechts enkele vakken? Kies dan voor een focusprogramma. Dit is een korte studie van 20 tot 30 studiepunten en bedoeld om je kennis te actualiseren of je te specialiseren in een bepaald onderwerp. In dit programma volg je samenhangende combinaties van enkele cursussen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. De studiepunten van behaalde cursussen zijn later in te brengen in de opleiding, mocht je toch besluiten de bacheloropleiding te volgen.  
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten, 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse twee jaar – postpropedeuse vier jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen is in overleg ook mogelijk. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Rechtsgeleerdheid is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en je kunt deelnemen aan (virtuele) colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met je docenten en medestudenten.   
De opleiding heeft een totale omvang van 180 studiepunten. Je kiest zelf hoeveel cursussen je per jaar volgt, waardoor je kunt studeren naast een baan of andere bezigheden. Ook kunnen onze studieadviseurs een planning op maat voor je maken. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Daar neem je deel aan online bijeenkomsten (virtuele klassen). Soms zijn er facultatieve groepsbijeenkomsten in de regionale studiecentra en landelijke studiedagen. Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. 
Hoewel de studie zich grotendeels online afspeelt, zijn er dus gelegenheden waarbij je medestudenten en docenten (al dan niet fysiek) kunt ontmoeten. Er wordt jaarlijks een studentendag Rechtswetenschappen georganiseerd voor alle studenten en alumni met lezingen en activiteiten rondom een bepaald thema. Daarnaast heeft iedere cursus een discussieforum waar je vragen kunt stellen aan medestudenten en de docenten. De docenten zijn ook per e-mail of telefonisch bereikbaar. 

Tentaminering

De meeste cursussen in de bachelor sluit je af met een tentamen of een opdracht. Binnen elke cursus heb je twaalf maanden inschrijftermijn en drie tentamenkansen. Je kunt ervoor kiezen het tentamen op een computer in het studiecentrum of thuis via je eigen computer (proctoring) te maken. Wil je meer weten over de verschillende tentamenvormen, of bijvoorbeeld het aanmelden voor tentamens? Kijk dan op de algemene informatiepagina over tentamineren.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken. Via de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met je medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.  

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen en verplichte begeleidingsbijeenkomsten bijwonen. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Wil je starten met de bachelor Rechtsgeleerdheid? Klik dan op Aanmelden. Daarna meld je je aan voor cursussen via het studiepad. Bij cursussen met een variabel startmoment kun je elk moment starten. Let dan goed op de tentamenmogelijkheden. Heeft de cursus die je wilt gaan volgen een vast startmoment, dan adviseren wij je om je ten minste twee weken van tevoren aan te melden. In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten.

Starten

De eerste cursus van de bachelor Inleiding recht: kern van het recht heeft een variabel startmoment. Je kunt dus op meerdere momenten per jaar starten met de opleiding. Tijdens deze cursus maak je kennis met fundamentele maar vaak impliciete uitgangspunten van het recht, met de systematiek van het recht, met de indelingen en begrippen die in de diverse rechtsgebieden worden gehanteerd en met de verschillende perspectieven op het recht. Ook wordt een begin gemaakt met het leren van juridische vaardigheden, zoals het met begrip lezen van wetten en rechterlijke uitspraken en het oplossen van een eenvoudige juridische casus. 
 
Twijfel je nog of je wilt starten met een opleiding Rechtsgeleerdheid? In juni en januari kun je proefstuderen. Tijdens deze dag krijg je een helder en realistisch beeld van de studie. De proefstudeerdag is de perfecte gelegenheid om zelf kennis te maken met rechten studeren aan de Open Universiteit, maar ook om vragen te stellen en te horen hoe anderen de studie beleven. 

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je achttien jaar of ouder, dan kun je starten met de opleiding. Specifieke voorkennis heb je niet nodig, wel algemene kennis op havo/vwo-niveau. Het is handig als je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst. 

Vrijstelling

Heb je al een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling en zo je studieduur verkorten! Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn. Wil je meer informatie over de mogelijkheden, vraag dan studieadvies aan.

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten. 
Begeleiding en tentamens zijn onderdeel van de cursus. Ook het studiemateriaal is inbegrepen, alleen een wettenbundel dien je zelf aan te schaffen.  

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een bachelor Rechtsgeleerdheid op zak ben je officieel een Bachelor of Laws (LLB), een internationaal erkende titel. Je kunt aan de slag in verschillende staf- en beleidsfuncties bij de overheid en juridische instanties, bijvoorbeeld als adviseur, raadsman of bemiddelaar. De opleiding biedt alle vaardigheden die van jou een competent jurist maken. Maar je kunt ook doorstuderen en een mastertitel met civiel effect te behalen, zodat je een togaberoep als advocaat of rechter kunt uitoefenen. Veel van onze alumni werken overigens als bestuursrechtelijk jurist bij de overheid of als bedrijfsjurist of juridisch adviseur. Anderen ambiëren een wetenschappelijke carrière en kiezen daarom voor een promotietraject.   
 

Doorstromen naar de master


Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma of een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. Lees meer over de schakelprogramma’s.

Waardering

De Open Universiteit is overall 2e van de veertien universiteiten in de lijst beste universiteiten van Nederland.
Alle bacheloropleidingen van de Open Universiteit krijgen een hoge waardering voor het niveau, de inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal en de gebruikte werkvormen. De bachelor Rechtsgeleerdheid heeft een  eerste plaats behaald in de Keuzegids Universiteiten 2023.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de bachelor Rechtsgeleerdheid start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs Monique Slangen, Amy Daemen, Cloë Brosius en Eva Gubbels via studieadvies.rechten@ou.nl.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.