null Welke hulp kunnen bibliotheken bieden bij problemen met de digitale overheid?

ALG_onderzoek_Team_Science_head_large.jpg
Samenleving
Welke hulp kunnen bibliotheken bieden bij problemen met de digitale overheid?
Contacten met de overheid gaan steeds meer online. Maar die 'digitale overheid' levert voor zo'n 2,5 miljoen Nederlanders problemen op, omdat ze niet voldoende 'digitaal vaardig' zijn. Sinds 2019 hebben openbare bibliotheken in samenwerking met acht overheidsorganisaties Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) geopend waar mensen met vragen terecht kunnen. Onderzoekers van de Open Universiteit gaan samen met collega's uit Groningen en Rotterdam onderzoek doen naar die IDO's.

Leren omgaan met de digitale overheid

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn het resultaat van een samenwerking tussen de lokale bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en acht landelijke uitvoeringsorganisaties (verenigd in de Manifestgroep). Doel van de samenwerking is mensen te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. In zo'n vijftien openbare bibliotheken zijn IDO's ingericht waar mensen terecht kunnen voor informatie over de digitale overheid afkomstig van de deelnemende uitvoeringsorganisaties. Niet-digivaardige Nederlanders worden er gestimuleerd om deel te nemen aan digivaardigheidscursussen. 

Wat verwachten de gebruikers?

De onderzoekers richten zich op de gebruikers van de IDO's in drie openbare bibliotheken: Venlo, Stadskanaal en Rotterdam. Doel van het onderzoek is beter te begrijpen wat de IDO-bezoekers verwachten van het aanbod rondom digitale vaardigheden en de digitale overheid. Welke problemen komen zij tegen bij het gebruik van computers, smartphones en internet? En welke hulp verwachten zij hierbij van de bibliotheek? 

Aanbevelingen

De onderzoekers zullen aanbevelingen formuleren met concrete richtlijnen voor de bibliotheekmedewerkers. Bovendien zullen ze een digitale kaart maken van de vaardigheden, kennis en competenties die de digitaal ongeletterden zelf zien als het meest dringend en het meest nuttig in hun dagelijks leven. Met deze inzichten kunnen de bibliotheken de hulp die ze bieden bij het omgaan met digitale media beter laten aansluiten bij de behoeften van burgers. Vanuit de Open Universiteit wordt het onderzoek verricht door Hans Hummel en Aodhán Kelly.

Team Science call

Dit onderzoek komt voort uit een Team Science call, die onderdeel is van de onderzoeksagenda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) rondom de digitale samenleving. Hierbij worden teams van maatschappelijke spelers, bedrijven, overheid en programma-onderzoekers samengebracht. Zij streven ernaar om in tien maanden concrete resultaten te boeken. Dit onderzoek naar digitale geletterdheid is 1 van de 3 gehonoreerde Team Science projecten rondom digitalisering, inclusie en participatie.

Meer informatie over deze onderzoeken naar de digitale samenleving