null Computer vergroot kansen lageropgeleiden om aan het werk te blijven

PSY_ComputerKansen_13668_head_large.jpg
Samenleving
Computer vergroot kansen lageropgeleiden om aan het werk te blijven
De mobiliteit van laagopgeleide flexkrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan sterk worden vergroot. Dit stelt Timing uitzendteam, de vijfde grootste uitzender van Nederland. De arbeidsmarktspecialist heeft in september Do gelanceerd, een nieuw systeem om vraag en aanbod van werk aan elkaar te koppelen. De Open Universiteit heeft input geleverd voor het systeem, gaat de data analyseren en zal bijdragen aan de doorontwikkeling. Karin Proost, onderzoeker bij de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit: 'Interessant is dat dit project zich richt op laag-opgeleiden. Tot dusver is er bij deze doelgroep heel weinig wetenschappelijk onderzoek verricht.'

Traditionele focus te eenzijdig op ‘harde’ eisen

In de traditionele werving en selectie spelen opleiding en werkervaring nu nog een dominante rol. Maar kennis veroudert tegenwoordig steeds sneller. Steeds meer hangt het succes van het functioneren in een functie af van motivatie en het beschikken over de juiste persoonlijke eigenschappen en competenties. Bij hoger opgeleid werk wordt vaak al rekening gehouden met die ‘soft skills’, maar bij het vervullen van vacatures voor lager opgeleid werk wordt hier in de regel nog niet naar gekeken.

Do weegt ‘Soft skills’ mee

'Met Do introduceren we een instrument om ook voor uitvoerende functies gericht in te spelen op deze ontwikkelingen en meer mensen aan werk te helpen. Uit onze uitvoerige tests weten we dat het meewegen van ‘soft skills’ in de selectie voor doe-functies tot andere keuzes leidt', aldus directeur Hakse van Timing. Do matcht kandidaten voor een (flex)baan niet alleen op basis van hun kennis en ervaring, maar ook op basis van persoonlijke vaardigheden en persoonlijkheid. Daartoe wordt Do aangesloten op de interne systemen van inlenende bedrijven. Iedere paar weken vraagt Do flexkrachten en werkgevers om elkaar in de praktijk te beoordelen. Zo ontstaat een beeld van het type medewerker dat bij een bedrijf past. Mensen die op grond van ‘harde’ criteria zouden afvallen, zijn ineens beter geschikt omdat hun persoonlijk profiel matcht.

Wetenschappelijke onderbouwing

Timing spreekt van een belangrijke stap vooruit in het succesvol matchen van vraag en aanbod van tijdelijk werk. Dit zal de baanzekerheid voor veel flexkrachten in de uitzendbranche verbeteren. Do is in september ‘live’ gegaan. Voor de verdere ontwikkeling wordt samengewerkt met de KU Leuven, Nijenrode Business Universiteit en de Open Universiteit. Deze partijen gaan wetenschappelijk onderzoek doen naar de werking en effecten van Do.