null De eiersorteermachine van het onderwijs kan bij het grof vuil

OW_SorteermachineOnderwijs_14098_head_large.jpg
Leren
De eiersorteermachine van het onderwijs kan bij het grof vuil
Waartoe moeten we leerlingen en studenten opleiden, nu de toekomst zo onzeker is? De grote eiersorteermachine, die het onderwijs lange tijd was, functioneert in elk geval niet meer. Volgens prof. dr. Rob Martens hebben we vooral ‘grensgangers’ nodig: nieuwsgierige, levenslang lerende, intrinsiek gemotiveerde werknemers, leraren en lerarenopleiders. Op het VELON-congres dat plaatsvindt op 12 en 13 maart 2018 laat hij zien hoe het motivatieonderzoek een heel interessante theoretische onderlegger kan geven voor deze vaak moeilijk te duiden ontwikkelingen.

Eiersorteermachine

Ons onderwijs is soms wat oneerbiedig vergeleken met een grote eiersorteermachine. Er zijn bakjes, bijvoorbeeld vmbo of havo. In bijvoorbeeld het mbo heb je bakjes van beroepen waarvoor wordt opgeleid. Dat systeem heeft lange tijd gewerkt, maar de laatste tijd zien we een enorme verandering van de beroepen waarvoor het mbo opleidt. Eigenlijk veranderen vrijwel alle traditionele beroepen en vakken de komende jaren in iets wat de VELON-conferentie als centraal thema heeft, namelijk in ‘grensgevallen’, aldus Martens.

Druk op vo en po

Kijken we naar het vodan zien we ook een groeiende druk op het traditionele model, van standaardisatie naar maatwerk. Sommige scholen, zoals Agora, hebben dat traditionele kader inmiddels helemaal verlaten. En ook in het PO wordt steeds meer geëxperimenteerd met gepersonaliseerd onderwijs dat vertrekt vanuit de unieke leervragen van kinderen. Vaak geholpen door technologie zoals iPads. De vraag dient zich dus aan waartoe we leerlingen en studenten moeten opleiden. Martens laat zien wat het motivatieonderzoek kan bijdragen aan de beantwoording van die vraag.

Prof. dr. Martens is een van de sprekers op het congres van de Vereniging van lerarenopleiders Nederland dat plaatsvindt op 12 en 13 maart 2018 in Roermond. Andere sprekers zijn onder andere oud-diplomate Petra Stienen, dr. Trudie Schils en prof. dr. Marc de Vries. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de VELON-congressite.

Over Rob Martens

Prof. dr. Rob Martens is hoogleraar aan het Welten-instituut van de OU. Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering. Eerder werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Veringa leerstoel ‘multimediale educatie’ (NTR). Verder verkreeg hij de Francqui leerstoel bij de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is medeoprichter van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning).