null De etnobiologie moet zichzelf opnieuw uitvinden

NW_etnobiologie_11666_head_large.jpg
Gezondheid
De etnobiologie moet zichzelf opnieuw uitvinden
Etnobiologie is de studie van de interactie tussen mens en leefomgeving waarbij de focus meestal ligt op kennis over het traditionele gebruik van planten en dieren. Etnobiologen doen hun onderzoek meestal in de lokale gemeenschappen, samen met de bewoners. En daar gooit de pandemie met haar reisbeperkingen roet in het eten. Wat betekent dat voor de etnobiologie en haar manier van werken? 29 etnobiologen uit 17 landen, waaronder Jean Hugé van de Open Universiteit, proberen die vraag te beantwoorden in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Plants.

Kennisuitwisseling

De bijdragen van de etnobiologen, werkzaam over de hele wereld, zijn gegroepeerd rond drie thema's: de impact van COVID19 op lokale gemeenschappen, de toekomstige interactie tussen onderzoekers en gemeenschappen, en nieuwe (of vernieuwde) onderzoeksprioriteiten. Jean Hugé schrijft samen met Farid Dahdouh-Guebas over de gevolgen van de pandemie op adaptive co-management van leefomgevingen.

Gezamenlijk beheer van de natuur

Etnobiologen zetten dikwijls programma's op waarin onderzoekers en lokale bewoners samen de leefomgeving managen: adaptive co-management. Cruciaal zijn korte lijnen, snelle feedback, dialoog en kennisuitwisseling om samen problemen te signaleren en samen acties te organiseren met als doel een veerkrachtige leefomgeving. Maar elkaar live ontmoeten is onmogelijk bij een pandemie en online contacten zijn – zelfs als er geen technische problemen zouden zijn – geen goed alternatief. Bovendien bedreigen de reisbeperkingen de lokale bevolking die vaak dagelijks moet reizen voor hun water- en voedselvoorziening in hun bestaan.

Co-management moet veerkrachtiger worden

De uitdaging voor de etnobiologen is ervoor te zorgen dat adaptive co-management veerkrachtig genoeg is als zich onverwachte wereldwijde crises voordoen. Hugé en Dahdouh-Guebas wijzen erop dat er ook onvermijdelijk een afweging moet worden gemaakt tussen enerzijds goedbedoelde maar van bovenaf opgelegde regels om maatschappij en volksgezondheid te beschermen en anderzijds de behoeften van individuen en gemeenschap in de strijd om te overleven.

Lees alle bijdragen in het artikel:

Vandebroek, I., Pieroni, A., Stepp, J.R. et al. Reshaping the future of ethnobiology research after the COVID-19 pandemic. Nat. Plants 6, 723–730 (2020).