null Promotie: De rol van mensenrechten bij toelating en verblijf van migranten

RW_Promotie_rol_mensenrechten_14576_head_large.jpg
Samenleving
Promotie: De rol van mensenrechten bij toelating en verblijf van migranten
In hoeverre kan een recht op toelating en verblijf van migranten voortvloeien uit mensenrechten? Dr. mr. Bahija Aarrass toont in haar promotieonderzoek aan dat recht op toelating en verblijf mogelijk voortvloeit uit veel meer mensenrechtennormen dan tot nu toe werd aangenomen. Aarrass, universitair docent bestuursrecht bij de Open Universiteit, promoveerde op 15 juni 2021 met haar proefschrift 'Migratie middels mensenrechten'aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nieuwe aanpak migratierecht

Aarrass komt met een nieuwe op mensenrechten gebaseerde aanpak voor het migratierecht, waarin zij rekening houdt met mensenrechtennormen als bindingsnormen en bodemnormen. Het begrip binding wil zeggen dat mensen op meerdere manieren, via netwerken, met elkaar en met één of meerdere staten, verbonden zijn. Relaties met familie in andere landen, vormen daar een voorbeeld van. Het begrip bodem omvat het idee dat (bepaalde) grondrechten een ondergrens hebben, die niet overschreden mag worden. Deze mensenrechten hebben al lang een plaats verworven in het migratie- en asielrecht.

Het recht op een sociale identiteit en het recht op een eerlijk proces

Ook andere mensenrechten blijken tot een recht op toelating of verblijf te kunnen leiden. Zo kan het recht op respect voor privéleven de overheid tot een recht op verblijf verplichten als iemand bijvoorbeeld langdurig onrechtmatig heeft verbleven in die staat. Het recht op een eerlijk proces kan anderzijds leiden tot een verbod om iemand uit te zetten naar een land waar dat recht geschonden dreigt te worden. Meer informatie over haar proefschrift.

Medio juni verschijnt haar boek Mensenrechten en migratierecht. Mensenrechtennormen als grond voor toelating en verblijf. Het boek is online verkrijgbaar.
Aarrass werd onlangs geïnterviewd door het online magazine Mr. voor de rubriek Mr. van de week.