null Diverse wetenschappen bundelen krachten in Cyber Science Center

RW_CyberScienceCentre_head_large.jpg
Veiligheid
Diverse wetenschappen bundelen krachten in Cyber Science Center

Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties met onderzoeksvragen op het gebied van cybersafety kunnen voortaan terecht bij het Cyber Science Center. Het center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Voor het eerst bundelen wetenschappers vanuit zeer diverse vakgebieden hun krachten om complexe veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering te onderzoeken en zo bij te dragen aan praktijkoplossingen. Het samenwerkingsverband gaat 8 september 2016 formeel van start met de ondertekening door bestuursleden van de drie genoemde partijen.

Multidisciplinair onderzoek

Speerpunten van het Cyber Science Center zijn de digitale veiligheid bij jongeren en bedrijven en de rechtshandhaving in een digitale samenleving. Hoe kunnen internetgebruikers hun veiligheid vergroten? Hoe gaan criminelen te werk en wat is daar tegen te doen? En hoe kunnen organisaties zoals fabrikanten, scholen, providers, banken of de overheid zelf aan hun digitale veiligheid bijdragen? Om antwoorden op dergelijke vragen te vinden en effectieve maatregelen te ontwikkelen, is onderzoek nodig.

Het Cyber Science Center is het eerste landelijke initiatief waarbij veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering vanuit verschillende vakgebieden zoals rechten, criminologie, computerwetenschap, psychologie en communicatie worden benaderd. Deze multidisciplinaire, wetenschappelijke benadering doet recht aan de complexiteit van de praktijkvraagstukken. De nadruk ligt, in tegenstelling tot veel ander onderzoek op het gebied van digitale veiligheid, niet hoofdzakelijk op de technische kant, maar op de combinatie van gedrag en digitale techniek.

Diverse onderzoeksvragen

De formalisering en intensivering van het samenwerkingsverband komt voort uit de behoefte aan en het succes van opgeleverde onderzoeksresultaten. Zo ontwikkelden de betrokken wetenschappers voor de politie handreikingen voor digitale opsporing, het opnemen van aangiftes met een digitale component en het veiligstellen van digitale sporen op een plaats delict (rechtshandhaving in een digitale samenleving). Voor het onderwijs ontwierpen de onderzoekers een online tool voor het monitoren van cybersafety op scholen.

Op dit moment loopt onder meer onderzoek naar de kwetsbaarheid online van licht verstandelijk beperkte jongeren (jongeren en hun digitale veiligheid) en de digitale weerbaarheid van gebruikers van internetbankieren (bedrijven en hun digitale veiligheid).

Meer informatie

Op de website www.cybersciencecenter.nl is meer informatie over het Cyber Science Center te vinden.