null Intensieve samenwerking op gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten

PSY_KenVak_SusanHooren_13177_head_large.jpg
Gezondheid
Intensieve samenwerking op gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten
Zes hogescholen gaan intensiever samenwerken op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten. Hiertoe hebben ze de nieuwe Coöperatie KenVaK - Kennisontwikkeling vaktherapieën opgericht. In deze coöperatie gaan ze hun onderzoek op dit gebied bundelen. Bij KenVaK zijn circa 25 onderzoekers aangesloten die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma gaan uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van dr. Susan van Hooren, lector Vaktherapieën bij Zuyd Hogeschool en onderzoeker bij de Open Universiteit.

Onderzoek naar vaktherapieën

Vaktherapieën zijn therapieën voor mensen met psychische klachten. De therapievorm is grotendeels non-verbaal en ervaringsgericht: centraal staan het handelen en de beleving, en veel minder het spreken. De therapeut zet op een methodische wijze beeldende, dans-, drama-, muzikale, of bewegings- en lichaamsgerichte interventies in. In Nederland werd onderzoek naar de effecten van vaktherapieën tot voor kort uitgevoerd door verschillende hogescholen. De afgelopen jaren is geleidelijk meer samenwerking ontstaan. Nu hebben de hogescholen besloten om de krachten stevig te bundelen in de vorm van een coöperatie met een gezamenlijk onderzoeksprogramma, waar instellingen en praktijken zich bij aan kunnen sluiten. Deze aanpak is in Nederland uniek.

Susan van Hooren

De leiding van de coöperatie is in handen van dr. Susan van Hooren. Zij is naast lector Vaktherapie bij Zuyd Hogeschool nog een dag in de week verbonden aan de Open Universiteit als onderzoeker. Ze begeleidt OU-studenten die onderzoek doen naar vaktherapie en daarnaast doet ze met collega-onderzoekers van de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit onderzoek naar dit thema.

Zie ook het persbericht van de coöperatie.