null Duurzame loopbanen in slimme steden mogelijk maken

BISS_Workshop_SmartCitySafe_14772_head_large.jpg
Duurzaamheid
Duurzame loopbanen in slimme steden mogelijk maken
We leven tegenwoordig in slimme steden in een steeds meer gedigitaliseerde en snel veranderende wereld. Die slimme steden vormen de omgeving, het ecosysteem, waarbinnen we werken. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee voor de ontwikkeling van duurzame loopbanen. Hoe kunnen we met die uitdagingen omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat duurzame loopbaanontwikkeling mogelijk blijft? OU-onderzoekers Petru Curseu, Judith Semeijn en Irina Nikolova doen suggesties.

Wat zijn slimme steden?

Slimme steden zijn steden die ernaar streven om de sociale en economische ontwikkeling mogelijk te maken en die streven naar economische en bestuurlijke efficiëntie. Dat doen ze door 1. intensief gebruik te maken van nieuwe technologieën in netwerkinfrastructuren; 2. een sterke focus op ondernemerschap en zakenleven; en 3. door veel aandacht te besteden aan duurzaamheid op sociaal en milieugebied. De onderling verbonden technologische infrastructuren in slimme steden leiden tot stedelijke veerkracht en helpt steden om het hoofd te bieden aan natuurrampen en zaken als pandemieën.

Twee uitdagingen

Die multidimensionele, veelgelaagde en onderling verbonden ecosystemen leveren een aantal uitdagingen op voor de ontwikkeling van duurzame loopbanen. De onderzoekers identificeren twee belangrijke uitdagingen. 1. De onevenwichtige fit (unbalance): de sterk gedigitaliseerde context past goed bij hoogopgeleide en ict-vaardige burgers die werken in kennisintensieve organisaties. Maar bij anderen past die omgeving veel minder goed. 2. De vluchtige fit (volatility): de context, de slimme stad, is complex en verandert razendsnel.

Duurzame loopbanen mogelijk maken

Op basis van een sociotechnische analyse, doen de onderzoekers drie suggesties om deze twee uitdagingen het hoofd te bieden en een ecosystem te ontwikkelen die duurzame loopbanen faciliteert. Ten eerste is het noodzakelijk om te focussen op continue ontwikkeling van ict-vaardigheden, - kennis, - talenten en - vaardigheden. Ten tweede moet men focussen op burgerparticipatie en loopbaancommunities. En een derde focus moet liggen op netwerkmatig organiseren van duurzame loopbanen. Door te werken aan deze drie punten kunnen we de uitdagingen het hoofd bieden die samengaan met de ontwikkelingen in de slimme steden.

Het onderzoek van Petru Curseu, Judith Semeijn en Irina Nikolova is gepubliceerd in het artikel Career challenges in smart cities: A sociotechnical systems view on sustainable careers in het Tijdschrift Human relations.