Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Enquête voor studenten: wat verwachten jullie van Learning Analytics
De Open Universiteit heeft samen met haar projectpartners in het SHEILA project een enquête uitgezet onder studenten om te achterhalen wat zij verwachten van Learning Analytics. Kernvraag is: in hoeverre denk je dat het gebruik van digitale onderwijsdata kan bijdragen aan het optimaliseren van onderwijsdiensten en ondersteuning? De enquête is aan meer dan 30.000 studenten uit heel Europa verstuurd, waaronder alle OU-studenten. Dit is een unieke kans voor studenten om toekomstig onderzoek en ontwikkeling op het gebied van Learning Analytics mee te bepalen.

Wat zijn Learning Analytics?

Learning Analytics zijn eigenlijk een verzameling van educatieve gegevens/data, zoals bijvoorbeeld behaalde cijfers, aantal bijgewoonde lessen of het aantal keren dat online bronnen uit verschillende leeromgevingen zijn geraadpleegd. Deze gegevens bieden meer inzicht in hoe studenten leren en hoe betrokken zij zijn bij hun studie. En deze cijfers helpen onderwijsinstellingen om het leren van studenten beter te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gepersonaliseerde leeromgevingen te ontwikkelen of betere terugkoppelingsprocessen voor studenten. In de komende jaren zullen Learning Analytics (LA) steeds belangrijker worden in het hoger onderwijs.

Uitval voorkomen

Onderwijsinstellingen kunnen ook vroege alarmsystemen ontwikkelen om studenten die dreigen een cursus niet af te maken of uit te vallen te traceren en zo op tijd ondersteuning aan te bieden. Een Learning Analytics dienst kan door online-gegevens uit de leeromgeving te verzamelen bijvoorbeeld zien of een student boven of onder het gemiddelde niveau van betrokkenheid binnen een cursus of module zit. Als een student onder het minimaal vereiste niveau van betrokkenheid zit, kan de dienst de docent waarschuwen. Door tijdige informatie van de learning analytics dienst, kan de docent bijtijds contact opnemen met de student om eventuele problemen te identificeren en ondersteuning te bieden, nog voordat deze problemen het leren van de student in gevaar brengen.

Het SHEILA project

In het SHEILA project werkt de Open Universiteit samen met de University of Edinburgh, Brussels Educational Services, Tallinn University, Universidad Carlos III de Madrid, European Association for Quality Assurance in Higher Education, en de Erasmus Student Network aisbl. Ze hebben gezamenlijk de enquête ontwikkeld naar de verwachtingen van studenten ten opzichte van Learning Analytics en de manier waarop hun universiteiten deze opvolgen. Het is de grootste bevraging van naar hun verwachting met betrekking tot Learning Analytics tot nu toe.

Meer nieuws van het Welten-instituut. 
Meer over het Welten-instituut 


Meer nieuwsberichten                                                                                                                Meer agenda items