null D2Grids werkt aan uitrol van de 5e generatie stadsverwarming en -koeling

NW_Interreg_D2GRIDS_15880_head_large.jpg
Duurzaamheid
D2Grids werkt aan uitrol van de 5e generatie stadsverwarming en -koeling
Het D2Grids-consortium kondigt de uitbreiding aan van het Interreg-project North-West Europe (NWE), dat in 2019 van start is gegaan en is ontwikkeld door de Open Universiteit samen met 11 Europese partners. Het project is gericht op de uitrol van 5e generatie systemen voor stadsverwarming en -koeling (5GDHC) in heel Noordwest-Europa, waardoor de energievoorziening efficiënter wordt en de koolstofuitstoot daalt.

Uitbreiding consortium

De uitbreiding van het D2Grids-project is mogelijk gemaakt vanuit de Interreg NWE 2nd call for capitalisation. Via deze call krijgt het project 2,5 miljoen euro extra om de impact ervan te maximaliseren via nieuwe activiteiten. In totaal neemt Interreg NWE hiermee 60% van de totale financiering voor het onderzoeksproject voor haar rekening. Ook worden vier partners toegevoegd aan het oorspronkelijke consortium: Engie Services Netherlands, Scottish Water Horizons, LLC & Associates Lawyers en de Franse sociale huisvestingsmaatschappij Segens.

Betere integratie met elektriciteitsvoorziening

Met het extra bedrag en de uitbreiding van partners wordt gewerkt aan een betere integratie van de 5GDHC-netwerken met lokale opwekking, distributie, opslag en beheer van hernieuwbare elektriciteit. Het doel is hiermee de innovatieve 5GDHC-netwerken verdergaand koolstofarmer te maken.

Onderzoek Open Universiteit

De rol van de Open universiteit in het project is drieledig. Ten eerste is dat de disseminatie van de ervaringen die in het project opgedaan worden. Ten tweede ontwikkelt de OU methodes voor evaluatie (milieukundig en commercieel) van de pilots. Ten derde coördineert de OU het tot stand komen van regionale plannen in NW-Europa voor de implementatie van dit soort innovatieve energievoorzieningssystemen op de langere termijn (5-10 jaar).

D2Grids

Het D2Grids-project heeft tot doel een generiek technologiemodel te ontwikkelen voor stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken van de 5e generatie en om vervolgens professionals op te leiden voor de invoering hiervan. De ontwikkeling van de technologie vindt plaats op proeflocaties in Parijs-Saclay (FR), Bochum (DE), Brunssum (NL), Glasgow (SC) en Nottingham (EN). Vanuit de vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit zijn Dr. Wilfried Ivens, ir. Stef Boesten en Anna Bronzes betrokken bij het project. Mijnwater B.V. (Heerlen) is coördinator van het onderzoeksproject.