null Geschiedenis van de Open Universiteit vanaf nu digitaal beschikbaar

Over_Geschiedenis_head_large.jpg
Geschiedenis van de Open Universiteit vanaf nu digitaal beschikbaar
De Open Universiteit werd op 26 september 1984 officieel geopend door onze toenmalige Koningin Beatrix. Daar ging een behoorlijke periode van politiek debat en lobbywerk aan vooraf. Hoe dat precies in zijn werk ging kun je vanaf nu bekijken op de vernieuwde geschiedenispagina.

Geschiedenis in een digitaal tijdperk

Geschiedenis is al lang niet meer iets waarvoor we met onze neus in de boeken moeten duiken. De Commissie kunst & erfgoed vond het dan ook hoog tijd voor een benadering die bij het huidige digitale tijdperk past én bij Open Universiteit. Want voor een universiteit die activerend academisch afstandsonderwijs ambieert en waar het traject de Digitale Open Universiteit is ingezet, moet ook haar geschiedenis in digitale 'vorm' beschikbaar zijn. Bovendien wil de commissie hiermee het ontstaan van de Open Universiteit, en daarmee haar identiteit, uitdrukkelijker onder de aandacht brengen.

Levenslang leren

Zoals gezegd begint de geschiedenis van de Open Universiteit ver vóór 1984. Het thema 'levenslang leren' werd al in 1960 tot uitgangspunt gekozen voor het wereldwijde onderwijs- en welzijnsbeleid tijdens een conferentie van VN-organisatie Unesco over volwasseneneducatie. Dat gaf een impuls aan het debat in de Nederlandse politiek, uitmondend in de wens een open universiteit op te richten. De verdere uitwerking hiervan op landelijk niveau vormt een boeiende geschiedenis.

Komt dat zien!

Dit alles staat beschreven in een met foto’s en filmmateriaal geïllustreerde tijdlijn. Naast de tijdlijn is er op de website ook informatie over de Commissie kunst & erfgoed te vinden, evenals een overzicht met naslagwerken over de geschiedenis van de Open Universiteit. In de nabije toekomst wil de Commissie kunst & erfgoed de tijdlijn verder uitbreiden (deze loopt nu tot 1984) en een digitale variant maken van de expositie over onderwijsontwikkeling die momenteel in Pretoria te zien is.

Voor nu…neem vooral zelf een kijkje!

Foto: Eerste werkdag Open Universiteit, oktober 1981, Villa Zomerweelde. Bron: Fotoarchief Open Universiteit