En toen was er een nieuwe universiteit

Over_Geschiedenis_head_large.jpg

En toen was er een nieuwe universiteit

De Open Universiteit zag in 1984 het licht. Gedurende de daarop volgende vier decennia is het zogeheten afstandsonderwijs van deze universiteit tot volle wasdom gekomen. Daarmee neemt ook deze universiteit een plaats in binnen het nationale onderwijserfgoed. Met ook nog eens een voorafgaand politiek debat van zo’n vijftien jaar mag je zelfs spreken over een halve eeuw onderwijsgeschiedenis.

Zo sprak in 1965 een minister al over 'leven(s)lang leren'. Vervolgens deden in 1971 en 1972 de termen 'tweede kans' en 'tweede weg' opgeld in het politieke debat en werd er gesproken over een 'open universiteit'. In 1979 koos de politiek definitief voor de oprichting van een open universiteit. Deze universiteit zou niet alleen breder toegankelijk zijn, maar tevens een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het onderwijs. In november van datzelfde jaar resulteerde een consequent volgehouden lobby door de Provincie Limburg in de gunning van de Open Universiteit aan de toenmalige Oostelijke Mijnstreek, die zwaar getroffen was door de mijnsluitingen.

De officiële opening van de Open Universiteit vond plaats op 26 september 1984 door koningin Beatrix. Vele tienduizenden studenten vonden sindsdien hun weg naar deze universiteit, hetzij voor het volgen van een of meer cursussen, hetzij als student met de ambitie een academische graad te behalen.

Eerste werkdag Open Universiteit wordt gevierd met Limburgse vlaai.

Foto: Eerste werkdag Open Universiteit, oktober 1981, Villa Zomerweelde. Bron: Fotoarchief Open Universiteit