null Gezond voedingspatroon: lagere kans op depressie

OW_VisEten_IngeVanDerWurff_14137_head_large.jpg
Gezondheid
Gezond voedingspatroon: lagere kans op depressie
Gezonde voedingspatronen hangen samen met een lagere kans op depressieve klachten of een depressie bij volwassenen. Het gebruik van omega-3 vetzuren kan een toegevoegde waarde hebben bij de behandeling van een depressie bij volwassenen, als aanvulling op antidepressiva. Dat komt naar voren uit een kennissynthese die is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit.

Systematisch literatuuronderzoek

De kennissynthese is gebaseerd op een systematisch onderzoek van de wetenschappelijke literatuur naar de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen gedurende de levensloop. Het rapport van deze kennissynthese is nu verschenen. Namens de Open Universiteit hebben Renate de Groot en Inge van der Wurff meegewerkt aan het project.

Onderzoek verschillende leeftijdsgroepen

Bij kinderen is de evidentie voor de relatie tussen voedingspatronen en nutriënten (vetzuren en vitamines/mineralen) en ADHD, autismespectrumstoornissen en depressieve stoornissen in kaart gebracht. Bij adolescenten en volwassenen werd voeding in relatie tot depressieve stoornissen, angststoornissen en psychotische stoornissen onderzocht. Daarbij werd zowel de rol van voedingspatronen en nutriënten in de preventie als in de behandeling van deze aandoeningen onderzocht. Naast het overzicht van de literatuur werd ook in kaart gebracht of richtlijnen en zorgstandaarden voor behandeling van de psychische aandoeningen voedingsadviezen bevatten en of er in de zorgpraktijk voedingsadviezen worden gegeven aan mensen met psychische aandoeningen.

Meer onderzoek nodig

De conclusie over de samenhang tussen voedingspatronen en depressieve klachten bij volwassenen kunnen nog niet worden getrokken voor kinderen en adolescenten. Bij die leeftijdsgroepen is hiernaar nog te weinig onderzoek gedaan. Wel is vastgesteld dat omega-3 vetzuursuppletie effectief kan zijn in het verminderen van ADHD-symptomen bij kinderen met ADHD. Uit het literatuuronderzoek blijkt verder dat er nog veel kennishiaten zijn, waardoor het hard nodig is om verder onderzoek te doen naar de rol van voeding in de preventie en behandeling van psychische aandoeningen gedurende het leven. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

Rapport

De resultaten van het literatuur- en praktijkonderzoek en de conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in het rapport.