null 'Investeren in digitalisering en preventie. Het roer moet écht om!'

GW_kennis_DD_head_large.jpg

'Investeren in digitalisering en preventie. Het roer moet écht om!'

'Het roer moet écht om. Anders geldt voor de Nederlandse gezondheidszorg straks permanent code zwart.'Volgens Daan Dohmen, hoogleraar Digitale Transformatie, zijn nieuwe leiders nodig om zorgprocessen te digitaliseren en gezond leven te stimuleren. De master Gezondheidswetenschappen van de Open Universiteit leidt deze professionals op.

Daan Dohmen, één van de betrokken hoogleraren bij de master Gezondheidswetenschappen, kan niet wachten om de beweging naar de zorg van de toekomst in gang te zetten. 'Een beweging. Ja! Zo die ik deze opleiding: studenten leren niet alleen hoe ze onze zorg en gezondheid kunnen verbeteren. Ze ontmoeten ook zielsverwanten met wie ze de rest van hun loopbaan oplossingen blíjven bedenken.'

Multidisciplinaire opleiding

Dat het anders móet, is volgens Dohmen evident. 'Straks na corona slokken de grote vraagstukken in de zorg ons weer op. Mensen worden steeds ouder. Nu al hebben zo’n tien miljoen Nederlanders één of meerdere chronische ziekten en dit aantal stijgt hard. Kosten rijzen de pan uit en de werkdruk is enorm. Willen onze kinderen nog dezelfde warme, persoonlijke zorg krijgen als de ouderen van nu? Dan zijn structurele veranderingen in de manier waarop we zorg organiseren onontkoombaar.'

De multidisciplinaire master Gezondheidswetenschappen gaat daarbij helpen. Vanuit verschillende wetenschapsgebieden zoomt de opleiding in op twee belangrijke zorgthema’s: digitale transformatie en (leefstijl)preventie. 'Ernstige ziekten voorkomen of zelfs tot stilstand brengen door een gezonde leefstijl. Dat kan, en dus moet de zorg daarin investeren', zegt Dohmen. 'Snelle digitalisering is de andere grote stap die nodig is om met een beperkte capaciteit op een prettige, menselijke manier kwaliteitszorg te blijven verlenen.'

Nieuwe zorgtechnologie

'Zo zal planmatige lopende-band-zorg in het ziekenhuis zich meer naar huis verplaatsen. Slimme technologie helpt chronische patiënten bijvoorbeeld met thuismetingen. Daardoor kunnen risico’s eerder opgemerkt worden, leren patiënten beter voor zichzelf te zorgen en hoeven ze alleen nog naar de specialist als het écht nodig is. Een actueel voorbeeld is de opkomst van thuisopname voor coronapatiënten. Met behulp van de COVID-19 Thuis app zijn al duizenden patiënten thuis via een virtuele verpleegafdeling in de gaten gehouden om zo ziekenhuisbedden voor anderen vrij te maken. Deze vorm van thuis-opname gaat er ook komen voor andere specialismen.'

Brede blik op gezondheid

'Deze innovatieve zorg vergt een nieuwe manier van leiding geven gericht op snelle verandering in combinatie met andere competenties en een brede blik op gezondheid', zegt Dohmen. Tijdens de master Gezondheidswetenschappen verdiepen studenten zich in al deze aspecten. 'Ze leren de mogelijkheden van nieuwe zorgtechnologie kennen. Hoe je 24-uurs zorg op afstand het beste organiseert. En de bekostiging zó regelt dat zorg niet duurder maar goedkoper wordt. Ook privacy van patiënten moet goed geregeld zijn. En integrale samenwerking is het nieuwe sleutelwoord. Daarvoor moet je vrij en onafhankelijk denken.'

Werken en studeren

Alle bachelors en masters van de Open Universiteit zijn zo ingericht dat studenten werk en studie kunnen combineren. Gezondheidswetenschappen bestaat uit een mix van zelfstudie, online- en fysieke bijeenkomsten. Dohmen: 'Studenten kunnen hun afstudeeronderwerp toespitsen op de problemen binnen de zorg of organisatie waarin ze werken. We hopen veel mensen uit de zorg zélf te trekken. Zodat we samen op basis van wetenschap écht het verschil kunnen gaan maken.'

Leer meer over de master Gezondheidswetenschappen.

Prof. Dr. Ir. Daan Dohmen