null Hoe kan de cultuursector hun sociale impact zichtbaar maken?

CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Samenleving
Hoe kan de cultuursector hun sociale impact zichtbaar maken?
Van culturele instellingen en activiteiten wordt verwacht dat ze een impact hebben op mens en maatschappij, dat ze sociale verandering en ontwikkeling tot stand brengen. Maar hoe kun je die impact meten en managen? Karen Maas (Open Universiteit) en Marjelle Vermeulen (Erasmus Universiteit) laten zien hoe dat kan. Ze doen dat in een artikel dat in februari 2021 is verschenen in The Journal of Arts Management, Law, and Society.

Hoge verwachtingen ten aanzien van de impact van cultuur

Er wordt veel gesproken over de impact van cultuur op de maatschappij en de burgers. Cultuur en deelname aan cultuur moet allerlei voordelen opleveren voor mens en maatschappij. Dat gaat van een gevoel van welzijn en algemene tevredenheid, tot een gevoel van betrokkenheid bij de maatschappij (inclusie) waardoor er een samenhangende multiculturele gemeenschap ontstaat. Deelname aan cultuur moet ook leiden tot de ontwikkeling van vaardigheden en toename van het zelfvertrouwen. Anders gezegd: men verwacht dat cultuur bijdraagt aan de individuele, collectieve en maatschappelijke identiteit en een instrument is voor maatschappelijke verandering, zoals bevorderen van tolerantie.

Impact meten en managen

Maar hoe meet je de impact van cultuur en culturele activiteiten? En als culturele instelling: hoe weet je of je impact hebt, welke impact dan en hoe manage je die impact? Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability, en Marjelle Vermeulen (Erasmus Universiteit) tekenen in het artikel 'Building Legitimacy and Learning Lessons' een nieuw raamwerk met duidelijke evaluatiemethodes. Daarmee kunnen culturele organisaties hun maatschappelijke impact zichtbaar maken. Tegelijkertijd wordt zichtbaar welke stappen ze kunnen zetten om hun maatschappelijke impact te managen. Ze kunnen met deze methode dus de impact meten en er lering uit trekken met het oog op verbetering.

Lees het artikel

Marjelle Vermeulen & Karen Maas (2021) Building Legitimacy and Learning Lessons: A Framework for Cultural Organizations to Manage and Measure the Social Impact of Their Activities, The Journal of Arts Management, Law, and Society, DOI: 10.1080/10632921.2020.1851839

Het artikel is online beschikbaar.