null Premaster AI: logica

Premaster AI: logica

  • Informatica
  • IB3602
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

Van oudsher is logica de studie van het correct redeneren. Al in de klassieke oudheid hield men zich bezig met het analyseren van de structuur van redeneringen. Ook nu nog kan logica een belangrijk hulpmiddel zijn wanneer we de correctheid van een redenering willen onderzoeken. Logica wordt dan ook toegepast in tal van wetenschappen zoals taalkunde, filosofie en wiskunde. Een belangrijk recent toepassingsgebied is de kunstmatige intelligentie.

De cursus begint met de propositielogica, waarmee de structuur van redeneringen zichtbaar gemaakt kan worden. Zo kan 'waar rook is, is vuur' vertaald worden in r->v. Een formele taal wordt pas zinvol als de betekenis (semantiek) van deze taal is vastgelegd. De propositielogica maakt hiervoor gebruik van waarheidstabellen. De semantiek stelt ons in staat om te definiëren wanneer een formule een geldig gevolg is van een andere formule.

Na de introductie tot de logica, behandelen we de verzamelingenleer. De term ‘verzameling’, en de verwante term ‘collectie’, kennen we uit het dagelijkse leven. Verzamelingen zijn tot de ‘standaardtaal’ van de wiskunde en informatica zijn gaan behoren. Ze worden voortdurend gebruikt om nieuwe begrippen te introduceren, resultaten te formuleren, definities exact te maken, enzovoort. Enige kennis van de verzamelingenleer is dan ook onmisbaar.

Aan het eind van de cursus gaan we dieper in op de logica. Om beweringen te analyseren waarin objecten, eigenschappen van objecten, en variabelen een rol spelen, is een rijkere taal nodig: die van de predikaatlogica. Ook maak je kennis met logisch programmeren. Daarmee kunnen we de computer automatisch laten redeneren. De achterliggende techniek hiervoor zijn de resolutieafleidingen.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- de syntactische eigenschappen van logische taal begrijpen en uitleggen,
- eenvoudige vertalingen maken tussen propositie- of predikaatlogische taal en natuurlijke taal,
- logische formules interpreteren op modellen, en bij logische formules modellen en tegenmodellen zoeken,
- de belangrijkste verzamelingtheoretische begrippen uitleggen en eigenschappen van verzamelingen door middel van redeneringen en rekenregels aantonen,
- de axioma’s en Boole-algebra’s gebruiken, en abstracte Boole-algebra’s interpreteren in een concreet geval,
- de belangrijkste graaftheoretische begrippen uitleggen en over grafen redeneren,
- begrippen rond functies en relaties uitleggen en gebruiken in redeneringen,
- resolutiebewijzen geven, al dan niet met behulp van unificatie.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die zijn toegelaten tot de premaster Artificial Intelligence, of voor studenten van de masteropleiding Computer Science die op advies van de studieadviseur deze cursus mogen volgen om eventuele deficiënties weg te werken.

Toelichting aanmelden


Je kunt je pas aanmelden voor IB3602 nadat je formeel bent toegelaten tot de premaster Artificial Intelligence.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Wiskunde op vwo-niveau.
Dat betekent dat kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen op peil en actueel zijn:
- getallen en verzamelingen,
- algebra,
- functies en grafieken,
- vergelijkingen en ongelijkheden.

Begeleidingsvorm

Vijf online bijeenkomsten in de virtuele klas. Verder is er een discussieforum op de digitale leeromgeving.

Aanmelden begeleiding

Deelname aan de begeleidingsbijeenkomst op de Informatica en Informatiekunde studiedagen is gratis, maar in verband met groepsindelingen en de broodmaaltijd is tijdig aanmelden verplicht. Je kunt aanmelden voor de Informatica en Informatiekunde studiedag door het aanmeldformulier in te vullen op de website.
Indien je je hebt aangemeld voor de Informatica en Informatiekunde Studiedag, maar onverhoopt toch niet kunt deelnemen, verzoeken we jou om af te melden via de link in de aanmeldbevestigingse-mail zodat studenten die op de reservelijst staan kunnen deelnemen.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2023-2024 en 2024-2025 zijn:
voor kwartiel 2 (start 2023-2024): 28-8-2024
voor kwartiel 4 (start 2023-2024): 9-7-2024, 12-11-2024 en 6-2-2025
voor kwartiel 2 (start 2024-2025): 6-2-2025, 22-4-2025 en 25-8-2025 (laatste tentamenmogelijkheid)
voor kwartiel 4 (start 2024-2025): 8-7-2025

Tentamendata

09-07-2024 14:00, 28-08-2024 19:00, 12-11-2024 14:00, 06-02-2025 14:00, 22-04-2025 19:00, 08-07-2025 14:00, 25-08-2025 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- 3 werkboeken (eerste deel cursus),
- 2 werkboeken (tweede deel cursus),
- 1 tekstboek: Logica voor informatica, J. van Benthem e.a.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.