null Informatica kijkt terug op succesvolle studiedag

INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Leren
Informatica kijkt terug op succesvolle studiedag
Op zaterdag 24 november 2018 vond in Eindhoven de tweede Informatica studiedag plaats. Zo'n 200 studenten volgden presentaties en workshops over Artificial intelligence en Machine Learning. Ook konden de aanwezigen deelnemen aan cursusbijeenkomsten van de twee bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de twee masteropleidingen Software engineering en Computer Science. De master Software Engineering scriptie prijs werd uitgereikt en afgestudeerden in het zonnetje gezet.

Elkaar treffen

Op de dag troffen studenten en docenten elkaar treffen bij cursustafels, een gemakkelijke manier om met elkaar in contact te komen en te bouwen aan een community-gevoel. De studieadviseurs Informatica waren uiteraard aanwezig en beantwoordden vele vragen van studenten. Met na afloop een gezellige borrel als afsluiting.

Artificial Intelligence en Machine Learning

Het hoofdthema van de studiedag was 'Artificial intelligence (AI) en Machine Learning'. Martijn van Otterloo van de Universiteit Tilburg focuste in een plenaire sessie op de recente ontwikkelingen in het AI-onderzoek, waarin steeds meer aandacht komt voor 'verantwoorde AI'. Leiden geautomatiseerde beslissingen wel tot gewenste resultaten? En wat te doen met ongewenste neveneffecten?

Twan van Laarhoven van de Open Universiteit verzorgde een workshop waarin de deelnemers actief aan de slag gingen met 'Deep Learning'. Daniele di Mitri van de Open Universiteit besprak ontwikkelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende sensoren en andere input om leerprocessen te verbeteren. In een afsluitende presentatie liet Jan Van Haaren van de KU Leuven zien hoe een veelheid van geavanceerde technologie bij het voetbal gebruikt wordt voor analyses, adviezen en het behalen van voordeel op de concurrenten.

Master Software Engineering scriptieprijs

Jorrit Kronjee ontving de scriptieprijs Master Software Engineering voor zijn thesis 'Discovering software vulnerabilities using data-flow analysis and machine learning'. De scriptie gaat over het gebruik van machine learning om het vinden van kwetsbaarheden in programma's te vereenvoudigen. In vergelijking met andere vrijelijk beschikbare tools, scoort de door Jorrit Kronjee ontwikkelde tool significant beter. Zijn werk vormde de basis voor een wetenschappelijk artikel, gepubliceerd op ARES, een vooraanstaande conferentie over Availability, Reliability en Security.

Over de Informatica studiedag

Met ingang van het academisch jaar 2018/2019 is er ieder kwartiel aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de studenten van de Informatica opleidingen. Op deze studiedagen zijn er cursusbijeenkomsten, plenaire presentaties, afstudeerpresentaties, workshops, voorlichtingsactiviteiten en dergelijke. Studenten en docenten ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit, helpen elkaar en werken op deze dag in een stimulerende atmosfeer.

Data volgende studiedagen en meer weten

De volgende Informatica studiedagen zijn op vrijdag 15 februari 2019 en zaterdag 4 mei 2019.

Bekijk de video op de pagina Informatica studiedag voor meer informatie.

Download de thesis Discovering software vulnerabilities using data-flow analysis and machine learning.