INF_Toetsen_10424_head_large.jpg

Informatica of Informatiekunde studeren

Heb je studieambities op het wetenschapsgebied Informatica of Informatiekunde? Onderstaand geven wij een overzicht van alle opleidingen en studieprogramma’s.

Focusprogramma Digitale transformatie

De maatschappij digitaliseert. Dat betekent dat bedrijven en organisaties veranderingen moeten doorvoeren in de manier waarop ze werken. Het focusprogramma Digitale transformatie richt zich op de transformatieprocessen in het bedrijfsleven door het gebruik van digitale technologie. De technologie zelf is daarbij slechts een deel van de complexe puzzel. Het gaat bijvoorbeeld ook om fundamentele veranderingen in strategie en de manier van werken. Dit programma geeft inzicht in drie belangrijke aspecten die aan de orde komen bij het initiëren en aansturen van digitale transformatieprojecten: strategisch informatiemanagement, business analytics, en ethiek in digitale innovatie.

Dit focusprogramma is interessant voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met digitaliserings -of digitale transformatieprojecten. Als IT'er leer je op strategisch niveau nadenken over de businesskant van digitalisering. Als bedrijfskundige leer je juist de technische kant van digitalisering beter begrijpen. Maar ook als je als data- en business-analist, projectmedewerker of junior adviseur wil doorgroeien richting een managementfunctie met IT-component is dit zeker iets voor jou.

Meer informatie...

Focusopleiding Academisch programmeren

In dit focusprogramma leer je zelf informatiesystemen te ontwerpen met behulp van UML en te implementeren in Java. Het programma is nadrukkelijk geen cursus Java of UML, maar juist een opleiding over de onderliggende analyse-, ontwerp- en programmeervaardigheden, die je in Java en UML tot uitdrukking laat komen. Dit focusprogramma is interessant voor iedereen die op een academische manier wil leren programmeren. Dat wil zeggen: iedereen die wil leren waarom het maken van serieuze programma’s begint met analyseren en ontwerpen, voordat er geprogrammeerd wordt - en zich wil bekwamen in de vaardigheden die daarbij nodig zijn.

Meer informatie...

Focusprogramma Ontwikkelingen in technologie en maatschappij

In de huidige digitale samenleving is het noodzaak om kritisch te kunnen reflecteren op de (mogelijk negatieve) consequenties van digitale technologie en AI op mens, organisatie en maatschappij. In het focusprogramma Ontwikkelingen in technologie en maatschappij reflecteren we op belangrijke technologische ontwikkelingen vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief. In alle drie de cursussen van het programma staat de zogenaamde socio-technische benadering centraal. Deze benadering gaat ervan uit dat technologie en maatschappij onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat de ontwikkeling en toepassing van digitale technologie (inclusief AI) in wisselwerking met mens, organisatie en samenleving moet worden bezien. Zo leer je hoe het gebruik van digitale technologie in bepaalde contexten kan leiden tot een botsing van ethische waarden voor de betrokken stakeholders. Hoe de principes van responsible AI zich vertalen naar de ontwikkeling en toepassing van AI, en hoe de informatiebeveiliging in organisaties georganiseerd kan worden met het oog op de socio-technische complexiteit.

Meer informatie...

Bachelor Informatica

Informatica zit in de haarvaten van onze samenleving. Of we het nu hebben over alledaagse handelingen zoals internetbankieren, of over de grote stormvloedkeringen die ons land automatisch beschermen tegen hoog water. We zijn nergens zonder de computer- en softwaresystemen die informatiestromen beheren en beheersen. Hoe bouw je een goed werkend ICT-systeem? Hoe voorkom je spaghetticode, oftewel: onleesbare software? De bachelor Informatica leidt jou op tot een professional die organisaties en bedrijven kan helpen met de automatiseringsvraagstukken van nu.

De bachelor leert je hoe je gebruiksvriendelijke, goed onderhoudbare computersystemen kunt ontwerpen, bouwen, testen en beheren. Je leert logisch redeneren. En krijgt een diep inzicht in technologische ontwikkelingen. Na de opleiding ben je in staat om flitsende softwaresystemen voor de toekomst te maken. Net zo goed weet je hoe je verouderde systemen kan onderhouden en updaten. Tot slot leer je op academisch niveau nadenken over technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van nu. Bijvoorbeeld: Hoe houden we regenwater vast? Welke zorgprocessen kunnen we automatiseren om artsen te ontlasten? Na de opleiding kun je aan de slag als adviseur, programmeur, tester, ontwerper of beheerder van ICT-toepassingen. Of jezelf nog verder in de informatica verdiepen met een master.

Bachelor Informatiekunde

Informatiesystemen zijn inmiddels tot in de haarvaten van ons persoonlijke leven en de maatschappij doorgedrongen. We verwachten dat ze altijd beschikbaar zijn, gemakkelijk te bedienen zijn, ons betrouwbare informatie leveren en goed beveiligd zijn zodat onze persoonlijke gegevens niet op straat komen te liggen. Dit vraagt om ICT-professionals die dergelijke systemen kunnen ontwerpen en implementeren en bovendien de impact ervan op organisaties en maatschappij kunnen inschatten. Ontwikkel jezelf optimaal tot zo’n ICT-professional met de Bachelor Informatiekunde van de Open Universiteit!

De opleiding richt zich vooral op de toepassing van ICT in organisaties en leert je om organisaties slagvaardiger te maken. Daarbij leer je zelf nieuwe ICT-ontwikkelingen te onderzoeken, ICT-toepassingen te initiëren en informatiesystemen te ontwikkelen en implementeren in de organisatie, zodat je kunt optreden als adviseur bij de toepassing van ICT-systemen. Tegelijk ontwikkel je jouw skills en groei je verder als data-analist, business analist, adviseur, softwareontwikkelaar of projectleider.

Krijg een indruk van de inhoud van cursussen uit de bachelorprogramma’s in de snapshots Informatica en Informatiekunde.

Meer informatie over de bachelor Informatica

Meer informatie over de bachelor Informatiekunde

Open bachelor

Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden? Wil je je kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via deze Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.

Meer informatie over de Open bachelor Informatica

Meer informatie over de Open bachelor Informatiekunde

Master Computer Science

Van robotisering in de zorg tot mobiel bankieren. Achter zo’n beetje alle moderne diensten en apparaten gaan steeds slimmere computersystemen schuil. Hoe werken informatiesystemen precies? Hoe ontwerp je goede software architectuur? Filter je de juiste informatie uit data? Of voorkom je dat bedrijfsgegevens worden gehackt? Computer Science start met een brede basis in drie vakgebieden: artificial intelligence (AI), software engineering en bedrijfskundige informatica. Daarna kies je voor verdere verdieping in een ervan.

Je verdiept je op academisch niveau in de theorieën en technieken die de basis vormen van moderne, vaak complexe informatietechnologie. Je leert zelf IT-systemen ontwerpen, beveiligen en beheren op basis van actuele wetenschappelijke kennis. Daarnaast leer je data- en modelgebaseerde AI-programma’s tot in de finesse te begrijpen, beoordelen, implementeren én zelf ontwerpen. Ook verwerf je kennis over wanneer en hoe IT-technologie een organisatie verder kan helpen, zodat je nieuwe ontwikkelingen in IT kunt beoordelen en duiden. Na de master kom je voor talloze IT-functies in aanmerking. Zoals: software architect, security officer, software engineer, software developer of data scientist.

Meer informatie over de master Computer Science

Master Software Engineering

De ontwikkelingen op het gebied van software engineering zijn stormachtig. Organisaties en bedrijven die zich bezig houden met softwareontwikkeling hebben grote behoefte aan professionals die een vraag of probleem kunnen oplossen met goed werkende software. De ontwikkeling en het onderhoud van kwalitatieve, betrouwbare software staat centraal in deze master. Daarbij is er aandacht voor zowel de technische als organisatorische kant van softwareprojecten.

Je leert om op kleine én grote schaal innovatieve software te ontwerpen, ontwikkelen, uit te leveren en te onderhouden. Software die aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency en security en die in overeenstemming is met professionele en ethische vereisten. Je leert gebruik te maken van de nieuwste academische technieken en inzichten in het vakgebied. Ook kun je verschillende oplossingen bieden voor problemen in vaak complexe softwareprojecten. Je leert belangen van diverse stakeholders afwegen en goed beargumenteerde keuzes maken.
Aan de orde komen vragen als: Hoe ontwerp je de software architectuur zodat de daadwerkelijke software goed gestructureerd en goed onderhoudbaar is? Hoe kun je de kwaliteit van software bepalen en bewaken in de verschillende fasen van de softwareontwikkeling, en hoe kunnen wiskundige technieken daarbij helpen?

Meer informatie over de master Software Engineering

Master Artificial Intelligence

Hoe krijg je een pakket zo efficiënt mogelijk van A naar B? Wanneer verkoopt een product het best? Of hoe kun je patiënten met risico op hartfalen identificeren? Om processen, producten en diensten te verbeteren is de roep om Artificial Intelligence (AI) systemen enorm. De master AI leert je hoe je zelf een AI-systeem kunt ontwerpen. En ook nog eens zó dat de privacy, vrijheid en veiligheid van mensen niet in het geding zijn. De opleiding focust op de techniek en ethische kant van kunstmatige intelligentie. Het is de enige academische AI-master in Nederland die je binnen twee jaar in deeltijd kunt afronden.

Centraal in de opleiding staat algoritmische AI. Oftewel: je leert over slimme technieken om op basis van data en andere informatie bepaalde taken uit te voeren of om tot oplossingen te komen voor allerhande vragen. Je leert dat data en modellen het startpunt kunnen zijn voor elk AI-project. En hoe jij door beide slim in te zetten processen efficiënter kunt laten verlopen. Met technieken op basis van o.a. machine learning, deep learning, en Bayesiaanse methoden leer je AI-systemen onderzoeken, ontwerpen en implementeren. Omdat we een sterke link nastreven met de praktijk, kun je verworven kennis direct toepassen binnen het bedrijf waar je werkt. Daarnaast krijg je diep inzicht in verantwoord omgaan met de ethische consequenties van AI. Zo is het zaak om goed in de gaten te houden dat AI juist wordt toegepast en bijvoorbeeld niet leidt tot discriminatie. Om risico’s uit te sluiten moet het AI-systeem, maar ook de ontwerper ervan, goed kunnen uitleggen hoe algoritmische beslissingen tot stand komen.

Meer informatie over de master Artificial Intelligence...

Master Business Process Management and IT (MSc)

Wil je als business analist, procesmanager of ICT-consultant beter kunnen inspelen op de stormachtige ontwikkelingen in de informatie- en internettechnologie? En tegelijk doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau? De Master Business Process Management and IT van de Open Universiteit opent deuren voor je!

Je leert de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen te analyseren, nieuwe werksystemen te ontwerpen en bestaande te herontwerpen. Bovendien leer je hoe dit alles bij kan dragen aan een sterke positie van jouw organisatie ten opzichte van de concurrentie. Natuurlijk verken je daarbij de wereld van de Big Data, de toepassing van data-analyse binnen organisaties en de inrichting en sturing daarvan.

Meer informatie over de master Business Process Management and IT

Premasters

De Premasters Formele technieken 1 en 2 zijn uitsluitend bedoeld voor studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding maar van wie de kennis over discrete wiskunde, logica, datastructuren en algoritmen, formele talen, programmeertalen en security op voldoende niveau moet worden gebracht.

Meer informatie over de premaster Formele technieken 1: discrete wiskunde en logica en premaster Formele technieken 2: datastructuren, formele talen, programmeertalen en security...

Vrije masteropleiding

Wil je een masteropleiding volgen, maar wil je een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? De vrije master is een programma waarbij je vakken kunt kiezen uit onze andere wetenschapsgebieden en waarin je zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken en zelf de gewenste verdieping bepalen. Aan de basis ligt een bepaald aantal verplichte cursussen uit de masteropleidingen Computer Science, Artificial Intelligence, BPMIT of Software Engineering, je vult deze aan met zelfgekozen cursussen van andere wetenschapsgebieden. Een voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een samenhangend geheel.

Een vrije masteropleiding moet vooraf door de Commissie voor de examens worden goedgekeurd en deze beslist vervolgens ook tot welke opleiding het betreffende masterprogramma behoort. De Regeling vrije masteropleiding Open Universiteit tref je aan bij onze Regelingen en procedures: Regeling vrije masterprogramma.

Heb je behoefte aan meer informatie vraag dan een adviesgesprek aan bij onze studieadviseurs.

Certified Professional Programs

Wil je je graag verder professionaliseren en binnen jouw organisatie efficiënt jouw competenties inzetten? De verschillende Professional Programs zijn praktijkgerichte trajecten op academisch niveau die je naast je werk kunt volgen. De studie is gericht op de ontwikkelingen in de maatschappij en de uitdagingen waar organisaties en hun medewerkers voor staan. De verbinding tussen theorie en jouw eigen praktijksituatie is een van de belangrijkste uitgangspunten. Je krijgt een aantrekkelijke mix aangeboden van academisch cursusmateriaal en praktijkgerichte opdrachten. De studie bestaat uit een combinatie van zelfstudie en maandelijkse bijeenkomsten.

Meer informatie...

Contact

Secretariaat Bètawetenschappen
secretariaat.bw@ou.nl
+31 (0)45 576 2777
Meer informatie