null Janine Janssen lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij de Politieacademie

RW_Veiligheid_13730_head_large.jpg
Veiligheid
Janine Janssen lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij de Politieacademie
Prof. dr. Janine Janssen start als lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan de Politieacademie. Politieprofessionals die met bijvoorbeeld huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel te maken krijgen, komen voor uitdagingen staan. Janssen onderzoekt hoe de deskundigheid van professionals vergroot kan worden bij de aanpak van deze typen geweld.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, dierenmishandeling en stalking hebben alle gemeen dat de dader een bekende is van het slachtoffer. Janssen: 'Het is echter wel van belang om de verschillen tussen deze typen geweld te kennen, omdat ze een andere aanpak behoeven.'

Bijzonder hoogleraar Open Universiteit

Janine combineert deze functie met haar leerstoel aan de Open Universiteit, lectoraat aan Avans Hogeschool en als hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie.

De Politieacademie

De Politieacademie richt zich met haar onderzoek op het versterken van de verbindingen tussen politieonderwijs, politiekundige kennis en onderzoek, en de politiepraktijk. De Politieacademie werkt samen met veiligheidspartners en andere kennis- en onderwijsinstellingen die onderzoek doen en kennis ontwikkelen die de politieprofessie versterkt.

Janine Jansse
Prof. dr. Janine Janssen