null Joop de Kraker publiceert VerDuS-synthesestudie Stedelijke duurzaamheidstransities

NW_JoopdeKraker_VerDus_head_large.jpg
Duurzaamheid
Joop de Kraker publiceert VerDuS-synthesestudie Stedelijke duurzaamheidstransities
Hoe krijgen we burgers betrokken bij de duurzaamheidstransitie? Wanneer komen ze in beweging? Antwoorden op deze en andere vragen uit twaalf onderzoeksprojecten zijn verwerkt in de synthesestudie van dr. ir. Joop de Kraker, universitair hoofddocent Milieu-Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit en zijn Maastrichtse collega René Kemp. Zij schreven de studie over stedelijke duurzaamheidstransities in opdracht van NWO.

Oplossingen voor stedelijke duurzaamheidsvraagstukken

De synthesestudie, die net is verschenen, gaat over de aard van de oplossingen voor stedelijke duurzaamheidsvraagstukken en de consequenties hiervan voor de implementatie ervan, gelardeerd met voorbeelden uit de projecten. De auteurs formuleren zes grote lessen voor de aanpak van stedelijke duurzaamheidstransities.

Vooruitblik

In het laatste hoofdstuk blikken de auteurs vooruit: wat kunnen we verwachten ten aanzien van de voortgang van de stedelijke duurzaamheidstransities, en welke onderzoeksthema’s verdienen in dat verband dringend meer aandacht? De VerDuS-synthesestudie Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat & circulariteit is online beschikbaar. Tevens is er een video gemaakt waarin Joop de Kraker de hoofdpunten van de synthesestudie uitlegt.

VerDuS Surf

Sinds 2015 loopt er een groot NWO-onderzoeksprogramma naar slimme, duurzame steden: VerDuS SURF. Dit programma eindigt in 2021. Voor een optimale aansluiting met de gebruikers anno nu stelde een klankbordgroep met leden uit de praktijk en het beleid een lijst met actuele kennisvragen op. Aan de hand daarvan bevraagden De Kraker en Kemp onderzoekers van twintig NWO projecten op bruikbare kennis en inzichten.

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Joop de Kraker is naast universitair hoofddocent Milieu-Natuurwetenschappen bij de faculteit Bètawetenschappen aan de Open Universiteit ook hoogleraar Duurzaamheidsbeoordeling aan de Universiteit Maastricht. Voor de OU ontwikkelt hij een nieuwe cursus over Duurzame stedelijke ontwikkeling waarvoor deze synthesestudie een belangrijke bouwsteen zal zijn.

Synthesestudie lezen