null Kankernazorgwijzer voor ex-patiënten gratis beschikbaar via kanker.nl

PSY_Nazorg_14285_head_large.jpg
Gezondheid
Kankernazorgwijzer voor ex-patiënten gratis beschikbaar via kanker.nl
De Kankernazorgwijzer is een online zelfmanagement programma dat advies-op-maat biedt over een grote verscheidenheid aan problemen waar mensen die herstellen van kanker tegenaan kunnen lopen. Dit e-healthprogramma is ontwikkeld door Roy Willems en Iris Kanera, onderzoekers van de Open Universiteit. Vanwege de laagdrempeligheid, gemeten effectiviteit en goede waardering bij de gebruikers is het programma opgenomen in de bibliotheek van kanker.nl. Gebruik van het programma is gratis.

Informatie en advies-op-maat

De Kanker Nazorg Wijzer helpt mensen die herstellend zijn van kanker. Het programma geeft informatie over vermoeidheid, werkhervatting, relaties met anderen (inclusief seksualiteit en intimiteit), angst en sombere gevoelens, beweging, voeding en stoppen met roken. De ex-patiënt kan in het programma aangeven wat er goed gaat en waar ze nog aan kunnen of willen werken. Hij bepaalt dus zelf waarmee hij aan de slag gaat. Eenmaal een keuze gemaakt, geeft het programma naast informatie ook adviezen-op-maat en nodigt het uit om opdrachten en plannen te maken.

Bewezen effectief en gebruiksvriendelijk

Het promotieonderzoek van Roy Willems en Iris Kanera laat zien dat gebruikers van de KNW na zes maanden emotioneel en sociaal beter functioneren en minder last hebben van depressie en vermoeidheid. De matig intensieve beweging neemt toe en ze eten meer groenten. Het effect op beweeggedrag was bij deelnemers jonger dan 57 jaar na een jaar nog meetbaar. De KNW werd door de gebruikers zeer positief gewaardeerd. Uit het grote aanbod aan onderwerpen gebruikten zij vooral de programmaonderdelen die voor hen persoonlijk relevant waren. De Kanker Nazorg Wijzer heeft een groot bereik, is laagdrempelig en makkelijk toegankelijk. Het kan gemakkelijk worden ingebed in de reguliere zorg en is daarmee zeer geschikt als een eerste stap in ‘stepped care’ bij herstel na kanker.

Over Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op kanker.nl.

Roy Willems

Roy Willems

Iris Kanera

Iris Kanera