null Lezing: 'Het decoratieprogramma van de Cappella Sassetti in de Santa Trinitàkerk te Florence (1482-1485)'

CW_Sassettikapel_IrminVisser_head_large.jpg
Samenleving
Lezing: 'Het decoratieprogramma van de Cappella Sassetti in de Santa Trinitàkerk te Florence (1482-1485)'
Het decoratieprogramma van de Sassettikapel is in meer dan een opzicht voorbeeldmatig voor wat bekend staat als de Florentijnse renaissance. Het decoratieprogramma heeft betrekking op een familiegrafkapel en bestaat naast fraai beeldhouwwerk voor de nissen met tombes van de opdrachtgever en -geefster Francesco Sassetti en Nera Corsi, uit een op paneel geschilderd altaarstuk en tal van muurschilderingen op de wanden en de gewelfkappen van de kapel alsook op de ingangswand tot de kapel. Drs. Irmin Visser van de Open Universiteit geeft op woensdag 11 april 2018 een lezing hierover in studiecentrum Eindhoven.

De schilderingen zijn vervaardigd door Domenico Ghirlandaio en zijn medewerkers en hebben voor het merendeel te maken met voorstellingen uit het leven van de heilige Franciscus, de naamheilige van de opdrachtgever. Enerzijds sloot Ghirlandaio daarin nauw aan bij het door Giotto, 160 jaar eerder geschilderde programma voor een kapel in de Santa Crocekerk te Florence, anderzijds week hij af op verzoek van de opdrachtgever.

Met deze voorstellingen zal Sassetti op hemelse voorspraak uit zijn geweest, net zoals met een voorstelling van de aanbidding van het net geboren Christuskind op het altaarstuk – wijding van de kapel op 25 december 1485 is daarmee in lijn. In nauwe samenspraak hebben Sassetti en Ghirlandaio een doordacht programma gecreëerd, dat niet alleen doorspekt is van klassieke gegevens, maar op een wonderlijke manier ook van eigentijdse, religieuze, wereldlijke en zelfs uitgesproken politieke thema’s. Zo zocht Sassetti tevens 'voorspraak' voor zijn nageslacht bij de lokale machthebbers, leden van de familie De’ Medici. Alleen met een brede kennis van de Florentijnse, contemporaine geschiedenis lijkt 'lezing' ofwel duiding van de verschillende betekenislagen mogelijk.

Locatie

Studiecentrum Eindhoven, Fellenoord 360 (4e etage), 5611 ZK Eindhoven.

Programma Lezing – 11 april 2018

19.00 uur: Ontvangst

19.05 uur: Lezing door drs. Irmin Visser, kunsthistoricus verbonden aan de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en betrokken bij cursussen als Inleiding kunstgeschiedenis, Stedenbouw, De Italiaanse renaissance en de Zomerschool Florence.

21.00 uur: Einde

 

Deelname stond open voor iedereen, voor studenten was deze lezing onderdeel van de cursus Het wetenschappelijk debat.