null Lezing Saskia Bisschops over NOVI en burgerinitiatieven op Cultura Nova

ALG_Stad_Neonlicht_11753_head_large.jpg
Samenleving
Lezing Saskia Bisschops over NOVI en burgerinitiatieven op Cultura Nova
Festival Cultura Nova is gastheer van één van de debatten over het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Tijdens dit debat op zaterdag 31 augustus 2019 zal onderzoeker Saskia Bisschops van de faculteit Management, Science & Technology een lezing geven over de NOVI en burgerinitiatieven.

Over de lezing

Centraal staat de vraag of burgerinitiatieven meer invloed op hun leefomgeving krijgen met de NOVI? Het is logischerwijs nog te vroeg om deze vraag sluitend te beantwoorden aangezien de wet nog niet geïmplementeerd is, maar Saskia Bisschops zal kort drie zaken aanstippen uit haar onderzoek die relevant blijken te zijn in dit kader:

  • Wat is een burgerinitiatief? Er wordt vaak aangenomen dat iedereen hiervan eenzelfde beeld heeft, maar blijkt niet zo te zijn. De rol die een initiatief heeft in een ruimtelijk ordeningsvraagstuk is heel relevant voor de mogelijke impact van een initiatief.
  • Welke ambities worden verwoord in de NOVI en welke invloed heeft dat op de rol van burgerinitiatieven, mede gezien de decentralisatie van verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening naar gemeenten (en andere verantwoordelijken in regio's).
  • Hoe is e.e.a. geborgd in de omgevingswet en hoe verhoudt de letter van de wet (beperkte juridische borging) zich tot de geest van de wet (sterke focus op participatie en meer ruimte voor initiatief).

Afsluitend volgt dan een voorlopige conclusie met betrekking tot deze drie punten.

Tijd en locatie

De lezing vindt plaats tijdens het debat op festival Cultura Nova op zaterdag 31 augustus van 10.00 tot 14.00 op het festivalplein op het Burgemeester van Grunsvensplein in Heerlen en is gratis toegankelijk. Zie voor meer informatie het programma van Cultura Nova.