null Lezing: Vastenavondvierders en drinkebroers: de receptie van het oeuvre en leven van Frans Hals

CW_FransHals_IrminVisser_head_large.jpg
Duurzaamheid
Lezing: Vastenavondvierders en drinkebroers: de receptie van het oeuvre en leven van Frans Hals
Enkele weken na de afsluiting van weer een carnavalsseizoen voorafgaand aan de vastenperiode tot aan Pasen is het gepast stil te staan bij een schilderij van Frans Hals, dat duidelijk maakt dat carnaval aan het begin van de zeventiende eeuw ook benoorden de grote rivieren werd gevierd. Alleen al dankzij zijn Vastenavondvierders uit ca. 1617 kan de kijk op de Hervorming in de Republiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw genuanceerd worden: het katholieke geloof hield zijn aanhang, gebruiken én beeldtaal. Op woensdag 23 mei 2018 geeft drs. Irmin Visser, universitair docent Cultuurwetenschappen, hierover een lezing in het studiecentrum Hasselt.

De reputatie van Frans Hals

In het oeuvre van Frans Hals bevindt het genoemde schilderij zich in het goede gezelschap van het Portret van Cornelis van der Morsch (1616), de stadsomroeper van Leiden en snaakse rederijkersnar, De vrolijke drinker, Verdonck, Peeckelhaering en De Mulat (alle uit ca. 1627-1629) en natuurlijk Malle Babbe, waarvan de datering sinds kort op circa 1650 is gesteld. Deze schilderijen te samen hebben Frans Hals mede de reputatie bezorgd dat hij het met het leven zelf niet zo nauw nam.

Klopt deze perceptie?

Kijken we wel goed (genoeg) naar deze schilderijen? En hoe verhouden ze zich tot de rest van zijn oeuvre, dat toch voor 90% uit portretten van eerwaardige burgers uit Haarlem, Leiden en Amsterdam bestaat? Denk daarbij aan zijn zes schuttersstukken en drie regentenstukken – ooit publieke opdrachten van belang – die thans in het Frans Hals Museum te Haarlem en het Rijksmuseum zijn te bewonderen.

Antwoorden op deze vragen leiden tot het inzicht dat de receptie van het oeuvre en het leven van Frans Hals de voorbije drie eeuwen een eigen leven is gaan leiden. Door vanuit Hals’ contemporaine geschiedenis naar deze schilderijen en naar Hals’ levensberichten te kijken kunnen nieuwe vragen worden gesteld. Vragen die naar nieuwe antwoorden kunnen leiden.

Locatie

Studiecentrum Hasselt, Auditorium Louis Roppe UHasselt (Oude gevangenis), Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, België.

Programma - 23 mei 2018

19.00 uur - Ontvangst

19.05 uur - Aanvang van de lezing door drs. Irmin Visser, universitair docent bij de faculteit Cultuurwetenschappen
Irmin Visser is betrokken bij de cursussen Stedenbouw, Inleiding kunstgeschiedenis, De Italiaanse renaissance 1300-1600 en Zomerschool Florence. Daarnaast was hij achttien jaar lang hoofredacteur van LOCUS, tijdschrift voor studenten en docenten cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Het onderwerp van de lezing komt direct voort uit zijn promotieonderzoek.

21.00 uur - Einde


Drs. Irmin Visser

Aanmelden lezing

Wilt u de lezing van Irmin Visser op 23 mei 2018 graag bijwonen? Meldt u zich dan vóór 18 mei aan via info@openuniversiteithasselt.be.
Deelname staat open voor iedereen, voor studenten is deze lezing onderdeel van de cursus Het wetenschappelijk debat.