null Maatschappij- en Gedragswetenschappen: van inzicht naar impact

PSY_OW_SectorplanDSW_head_large.jpg
Samenleving
Maatschappij- en Gedragswetenschappen: van inzicht naar impact
Werken aan veerkrachtige samenlevingen, transparante wetenschap en aansluiting op de arbeidsmarkt - dat zijn de drie thema’s waar de Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Nederlandse universiteiten op inzetten. In een gezamenlijk sectorplan presenteren ze hun strategie om aan oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken te werken en de impact van wetenschap te versterken. Het plan is op donderdag 11 februari overhandigd aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs van het Ministerie OCW, en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Als de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag ons iets laten zien, is dat geen vraagstuk puur medisch, technisch of biologisch van aard is. Steeds weer worden we geconfronteerd met een complexiteit aan factoren die van invloed zijn, zoals bij de klimaatcrisis, de hardnekkige ongelijkheid, de impact van nieuwe technologie, en niet in de laatste plaats de coronacrisis. Bij al deze vraagstukken spelen sociale en gedragsfactoren een cruciale rol. Inzicht in deze factoren is dan ook hard nodig om tot oplossingen te komen en om te gaan met ontwikkelingen die onze samenleving raken.

Het Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen (DSW), dat bestaat uit de decanen van alle faculteiten Sociale en Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Nederlandse universiteiten, presenteert in een sectorplan een intensieve onderlinge samenwerking voor de komende jaren op vijf grote maatschappelijke uitdagingen. De faculteiten psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit werkten ook mee aan het sectorplan.

Maatschappelijke thema’s om in te investeren

Het sectorplan Van Inzicht naar Impact presenteert vijf grote maatschappelijke vraagstukken waaraan door samenwerking in interdisciplinair onderzoek kan worden meegewerkt aan oplossingen in de vorm van beleidsadvisering, interventies, en meer. Het gaat dan om de volgende vraagstukken: veerkracht bij de jeugd, psychische aandoeningen, de menselijke factor in nieuwe technologieën, maatschappelijke transitie en gedragsverandering en maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit.

Open Science en aansluiting op arbeidsmarkt

Naast de interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s presenteert het sectorplan twee strategische keuzes waaraan de faculteiten zich gezamenlijk committeren:

  1. Het versterken van open science en het meer openbaar, toegankelijk en transparanter maken van onderzoek, voor wetenschappers, professionals, burgers en media/journalisten.
  2. Het investeren in een betere aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt.

Investeren in onderwijswetenschappen in de brede zin

Tot slot lanceert het plan 'onderwijswetenschappen' als een aparte pijler waar breed in moet worden geïnvesteerd. Hiermee wil de sector werken aan bewezen effectiviteit als basis voor onderwijsveranderingen die tegemoetkomen aan de eisen van de moderne samenleving. Hoe richten we scholen bijvoorbeeld professioneler in en hoe herijken we het vak van leraar? Hoe gaan we het beste om met individuele verschillen tussen leerlingen en de verscheidenheid aan doelgroepen?

Het plan werd op donderdag 11 februari overhandigd aan het Ministerie van Onderwijs en dient als achtergronddocument voor haar Wetenschapsvisie en extra investeringen in onderzoek vanuit de Rijksbegroting.

SECTORPLAN Maatschappij- en Gedragswetenschappen: van inzicht naar impact 2020-2025