null Master Artificial Intelligence

Master Artificial Intelligence

 • Informatica
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Masters of Science (MSc)
 • februari/september
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Hoe krijg je een pakket zo efficiënt mogelijk van A naar B? Wanneer verkoopt een product het best? Of hoe kun je patiënten met risico op hartfalen identificeren? Om processen, producten en diensten te verbeteren is de roep om Artificial Intelligence (AI) systemen enorm. De master AI leert je hoe je zelf een AI-systeem kunt ontwerpen. En ook nog eens zó dat de privacy, vrijheid en veiligheid van mensen niet in het geding zijn. De opleiding focust op de techniek en ethische kant van kunstmatige intelligentie. Het is de enige academische AI-master in Nederland die je binnen twee jaar in deeltijd kunt afronden.


Wat leer je in deze opleiding?

Centraal in de opleiding staat algoritmische AI. Oftewel: wiskundige modellen die op basis van data informatie selecteren en analyseren om tot oplossingen te komen voor allerhande vragen. Je leert dat data en modellen het startpunt kunnen zijn voor elk AI-project. En hoe jij door beide slim in te zetten processen efficiënter kunt laten verlopen. Met technieken op basis van o.a. machine learning, deep learning, en Bayesiaanse methoden leer je AI-systemen onderzoeken, ontwerpen en implementeren. Omdat we een sterke link nastreven met de praktijk, kun je verworven kennis direct toepassen binnen het bedrijf waar je werkt. Daarnaast krijg je diep inzicht in verantwoord omgaan met de ethische consequenties van AI.  Zo is het zaak om goed in de gaten te houden dat AI juist wordt toegepast en bijvoorbeeld niet leidt tot discriminatie. Om risico’s uit te sluiten moet het AI-systeem, maar ook de ontwerper ervan, goed kunnen uitleggen hoe algoritmische beslissingen tot stand komen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb je een verwante technische hbo- of wo-bachelor achtergrond, maar wil je doorgroeien in je baan door je op masterniveau te ontwikkelen in AI? Dan is deze opleiding iets voor jou. Ook als je je wilt omscholen is de master AI een goede keus met uitstekende baanvooruitzichten. In alle sectoren is de vraag naar mensen met academische kennis en vaardigheden op het gebied van AI enorm.

Artificial Intelligence studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Lucas Vos

Student

Als je studeren leuk vindt, is de Open Universiteit de meest perfecte uni. Je kunt zelf je tempo bepalen, dus lekker hard gaan. Dat is fijn voor computernerds zoals ik, die vaak makkelijk leren.

De masteropleiding AI behandelt moderne, wetenschappelijke methoden voor model- en data-georiënteerde AI en legt daarbij nadruk op de maatschappelijke en ethische aspecten. Ook biedt de master een brede introductie tot het AI-wetenschapsgebied en de academische vaardigheden en methoden voor AI-onderzoek. De master biedt mogelijkheden voor wetenschappelijke verdieping in deelgebieden via een capita -selecta- cursus en het afstudeertraject. Tot slot legt de De cursussen zijn ingedeeld in drie inhoudelijke leerlijnen: 
Leerlijn 1: Het vakgebied AI, Methodologie methodologie en Consequenties consequenties 
Leerlijn 2: Leren en Redenerenredeneren, Data data en Modellen modellen 
Leerlijn 3: Het front van AI-ontwikkelingen.
 
Centraal in de opleiding staat algoritmische AI. Oftewel: wiskundige modellen die op basis van data informatie selecteren en analyseren om tot oplossingen te komen voor allerhande vragen. Je leert dat data en modellen het startpunt kunnen zijn voor elk AI-project. En hoe jij door beide slim in te zetten processen efficiënter kunt laten verlopen. Met technieken op basis van o.a. machine learning, deep learning, en Bayesiaanse methoden leer je AI-systemen onderzoeken, ontwerpen en implementeren. Omdat we een sterke link nastreven met de praktijk, kun je verworven kennis direct toepassen binnen het bedrijf waar je werkt. Daarnaast krijg je diep inzicht in verantwoord omgaan met de ethische consequenties van AI.  Zo is het zaak om goed in de gaten te houden dat AI juist wordt toegepast en bijvoorbeeld niet leidt tot discriminatie. Om risico’s uit te sluiten moet het AI-systeem, maar ook de ontwerper ervan, goed kunnen uitleggen hoe algoritmische beslissingen tot stand komen.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De master AI kent twee startmomenten per jaar: februari en september. De opleiding is opgebouwd uit tien cursussen, verdeeld over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. 
Het jaarrooster van de masteropleiding vormt tegelijkertijd het standaard studieplan. Binnen een kwartiel van tien weken bestudeer je een vaste cursus. De cursus rond je af met een tentamen in de tentamenweek. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. 
In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid.  

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet, is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Kies je voor 30 studiepunten per jaar conform het standaard studieplan, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. 
Vertragen of versnellen kan in overleg met de studieadviseur, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop alvast vooruit te werken aan een cursus. In totaal bestudeer je tien cursussen, die samen 60 studiepunten (EC) opleveren. Dat is vergelijkbaar met een eenjarige voltijdopleiding. Met vragen over de studieplanning of voor een studieplan op maat kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Academisch studeren op jouw manier

De deeltijdmaster AI biedt een mix van zelfstudie, digitaal onderwijs en enkele fysieke bijeenkomsten. Daardoor is de opleiding relatief makkelijk te combineren met je baan en sociale leven. Je studeert vooral thuis, maakt online opdrachten, volgt virtuele, soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou persoonlijk het meest ideale studietraject is. Je studeert dus flexibel en op maat!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra of landelijke studiedagen. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.
 

Tentaminering

De meeste cursussen in de master AI sluit je af met een Digitaal groepstentamen (DGT) en/of een opdracht. Digitale groepstentamens (DGT) worden minimaal drie keer per jaar afgenomen op vaste data en tijdstippen tijdens de tentamenweken.
Je maakt je tentamens op een computer in het studiecentrum of thuis. Aanmelden kan tot de uiterste aanmeldtermijn. Het eerste tentamen van cursussen met een vast startmoment staat gepland aan het einde van het kwartiel.
Je kunt twee keer herkansen: in de tentamenweek van elk volgend kwartiel en in elk geval voordat de inschrijfduur van twaalf maanden is verstreken.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens. En jouw persoonlijke studiepad bekijken. Daarnaast vind je via de digitale leeromgeving studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Ook vinden hier eventuele verplichte fysieke begeleidingsbijeenkomsten plaats.

Aanmelden

 

Starten

Wil je starten met de masteropleiding Artificial Intelligence? Meld je dan tijdig aan voor een adviesgesprek met onze studieadviseur via de knop ‘Studieadvies’ aan de rechterkant. Het advies kun je gebruiken om een afweging te maken om formeel toelating tot de masteropleiding aan te vragen. Formeel toelating aanvragen doe je door je aan te melden voor deze opleiding via de rode knop ‘Aanmelden’. Nadat je bent toegelaten en de toelatingsbeschikking hiervoor hebt ontvangen kun je je aanmelden voor de cursussen. Voor de masteropleiding meld je je per cursus aan via jouw persoonlijke Studiepad in mijnOU. 
De Master Artificial Intelligence start in februari en september. Een adviesgesprek aanvragen kan het hele jaar. 

Toelating

Aan de masteropleiding AI zijn een aantal toelatingseisen verbonden. In het adviesgesprek met de studieadviseur kun je de toelatingsmogelijkheden bespreken. 
1. Rechtstreekse toelating tot de masteropleiding is mogelijk met een afgeronde wo-bachelor opleiding AI of informatica in Nederland of Vlaanderen.
2. Toelating via een premaster. Dat is mogelijk wanneer je niet de juiste vooropleiding hebt om rechtstreeks te kunnen starten met de masteropleiding. Voor toegang tot de premaster heb je wel een andere technische hbo- of wo- opleiding, ongedeelde wo-opleiding of een hbo-bachelor afgerond die verwant is aan informatica. Voorbeelden zijn hbo-ICT opleidingen in Nederland en bacheloropleidingen in de toegepaste informatica in Vlaanderen (180 EC). 
Bij minder sterk verwante vooropleidingen kijken we per individueel verzoek of toelating tot de masteropleiding AI toch mogelijk is via een premaster. De omvang van een premaster is maximaal 30 studiepunten.

Vrijstelling

Je kunt vrijstelling krijgen voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus op wo-masterniveau elders hebt gevolgd en succesvol afgesloten. De inhoud en omvang van de gevolgde mastercursus moet overeenkomen met de AI-mastercursus.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de Master Artificial Intelligence op zak mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Je kunt doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau. Denk onder meer aan banen als: AI engineer, machine learning engineer, AI consultant, data analist, software engineer of onderzoeker.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 20220 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Meer informatie

Voor alle studenten zijn er vier studiedagen, telkens aan het begin van een kwartiel.   
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Artificial Intelligence, Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Contact

Heb je interesse in deze master? We houden je graag op de hoogte.
Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de Master Artificial Intelligence start, neem dan contact op met de studieadviseur Janine Voncken.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Artificial Intelligence geaccrediteerd. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.