null Master Computer Science (MSc)

SG24-25_IF_MACS_SG_2425_head_large.jpg

Master Computer Science (MSc)

 • Informatica
 • Deeltijd
 • 120 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Van robotisering in de zorg tot mobiel bankieren. Achter zo’n beetje alle moderne diensten en apparaten gaan steeds slimmere computersystemen schuil. Hoe werken informatiesystemen precies? Hoe ontwerp je goede software architectuur? Filter je de juiste informatie uit data? Of voorkom je dat bedrijfsgegevens worden gehackt? Computer Science start met een brede basis in drie vakgebieden: artificial intelligence (AI), software engineering en bedrijfskundige informatica. Daarna kies je voor verdere verdieping in een ervan.


Wat leer je in deze opleiding?

Je verdiept je op academisch niveau in de theorieën en technieken die de basis vormen van moderne, vaak complexe informatietechnologie. Je leert zelf IT-systemen ontwerpen, beveiligen en beheren op basis van actuele wetenschappelijke kennis. Daarnaast leer je data- en modelgebaseerde AI-programma’s tot in de finesse te begrijpen, beoordelen, implementeren én zelf ontwerpen. Ook doe kennis op over wanneer en hoe IT-technologie een organisatie verder kan helpen, zodat je nieuwe ontwikkelingen in IT kunt beoordelen en duiden. Na de master kom je voor talloze IT-functies in aanmerking zoals software architect, security officer, software engineer, software developer of data scientist.    

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Voor iedereen die een bachelor in informatica of een verwant vakgebied op zak heeft en zich nog verder wil verdiepen in hoe informatietechnologie écht in elkaar steekt. Met een verwante hbo-opleiding kun je via een premaster toegang krijgen tot de master Computer Science.   

Computer science studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Lucas Vos

alumnus

'Als je studeren leuk vindt, is de Open Universiteit de meest perfecte keuze. Je kunt zelf je tempo bepalen, dus lekker hard gaan. Dat is fijn voor computernerds zoals ik, die vaak makkelijk leren.' Lees hier zijn verhaal.

Deze master is een brede opleiding op het snijvlak van informatietechnologie, software engineering, kunstmatige intelligentie en bedrijfskunde. De focus van de opleiding ligt op deelgebieden van de informatica die voor de beroepsuitoefening van belang zijn. Verdieping, specialisatie en academische vaardigheden staan centraal in de opleiding. Daarbij krijg je zelf een grote rol en verantwoordelijkheid in het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten op actuele vraagstukken uit de praktijk of uit onderzoek bij de Open Universiteit. 
 

Opzet

 
In de master Computer Science gaan theorie en toepassing in de praktijk hand in hand. Veel onderwerpen die aan bod komen herken je uit je eigen beroepspraktijk. De opleiding biedt een unieke combinatie aan van de vakgebieden informatietechnologie, software engineering, kunstmatige intelligentie en bedrijfskunde. Het programma bestaat uit een verplicht deel waarin je je verdiept in software engineering, kunstmatige intelligentie, informatiesystemen en bedrijfsprocessen. Vervolgens kun je in een keuzedeel kiezen voor verdere specialisatie in een gebied dat aansluit bij je eigen opleidingsbehoefte, werkervaring en interesses. Je kunt daarbij kiezen uit kunstmatige intelligentie, beveiliging en verificatie, data science, informatiesystemen en sourcing van IT-systemen. In het bedrijfsleven bestaat een grote vraag naar geschoolde informatici. Het brede karakter en de focus van de opleiding zorgen voor een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt.  
 
Softwaresystemen worden steeds groter en complexer. De rol van data science en kunstmatige intelligentie neemt sterk toe. Bedrijven hebben daarom behoefte aan mensen die een goed overzicht hebben over het vakgebied én in staat zijn om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor het bedrijf. Tegelijk worstelen bedrijven en overheidsinstellingen met complexe (automatiserings)projecten en de uitdagingen die technologische vernieuwingen met zich meebrengen. Dit alles vraagt om een actuele academische scholing. In de opleiding ontwikkel je de academische vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Aan de hand van schrijfopdrachten, peer reviews of het geven van een presentatie oefen je deze vaardigheden. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht, waarin onderzoek en praktijk samenkomen.   
In deze master kun je kiezen uit vijf varianten: Artificial Intelligence, Security and Verification, Information Systems Management, Data Science Management en Sourcing.  
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Met een variabele cursus kun je ieder moment starten. De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur ook mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen.  

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De omvang van de master is 120 studiepunten, één studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Dit komt overeen met 2 jaar voltijd studeren. Veel studenten volgen de studie in deeltijd naast een baan in de IT; gemiddeld besteden zij zo’n 15-20 uur per week aan de studie. In dat studietempo kun je de opleiding in 4 tot 6 jaar afronden. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De master Computer Science kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt een persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Samen met je studieadviseur – jouw vaste aanspreekpunt – bepaal je jouw studiedoel en -tempo. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseur. En voor inhoudelijke vragen over je studie staan de docenten voor je klaar. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de regionale studiecentra, practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens de verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gesprekvoering en gesprekmodellen.
 

Studiedagen

Elk jaar zijn er vier studiedagen, telkens aan het begin van een kwartiel. Ben jij bezig met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Artificial Intelligence, Computer Science of Software Engineering, dan ben je van harte uitgenodigd. Deelname is gratis. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Tentaminering

De meeste cursussen sluit je af met een opdracht en een enkele keer leg je een schriftelijk tentamen af. Deze vinden plaats op vaste data in een van onze studiecentra of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). De tentamens zijn in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Je kunt twee keer herkansen: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en in elk geval binnen de inschrijfduur van twaalf maanden.  

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de master Computer Science? Dan helpen onze studieadviseurs je graag op weg. Op basis van je vooropleiding, persoonlijke situatie en beschikbare tijd bekijken zij samen met jou wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij je past. Je krijgt dan ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een inschatting van de studiekosten. Een advies aanvragen kan het hele jaar. Na toelating spreek je met de studieadviseur een individueel studieplan af.
De opleiding start in september en februari.

Toelating

Wil je een masteropleiding gaan volgen, dan moet je eerst te worden toegelaten. Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor het volgen van een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. De premaster moet afgerond zijn voordat je aan de master begint. Vraag voordat je toelating gaat aanvragen altijd een adviesgesprek aan. Hierin wordt onder andere besproken hoe je premaster er naar verwachting uit zal zien.

Vrijstelling

Je krijgt alleen een vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus op wo-masterniveau elders gevolgd en succesvol afgesloten hebt. Daarbij moeten ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de Informatica-mastercursus.

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de master Computer Science op zak mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen. Als academisch ingenieur kun je nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kan bieden door het ontwerpen en ontwikkelen van software- en informatiesystemen van hoge kwaliteit. Je bent bekend met methoden en technieken voor kunstmatige intelligentie en kunt die in brede context toepassen. Je kunt onder meer aan de slag als software engineer, software- of informatiearchitect, CIO, tester of docent informatica. 

Titel

Na afronding van de opleiding krijg je het getuigschrift Masteropleiding Computer Science. Als afgestudeerde mag je de titel Master of Science (MSc) in Computer Science voeren. Deze titel is internationaal erkend. Je mag in plaats daarvan ook kiezen voor het voeren van de Nederlandse titel ingenieur (ir.).

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2024 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Meer informatie

Voor alle studenten zijn er vier studiedagen, telkens aan het begin van een kwartiel.   
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Artificial Intelligence, Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de master Computer Science start? Neem dan contact op met onze studieadviseurs Janine Bulten-Voncken en Caroline Benjamins. 

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Computer Science geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.