null Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie

Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Momenteel zijn in Nederland zo’n 9 miljoen mensen aan het werk (of op zoek naar werk). Dat is ongeveer 70 procent van de mensen tussen de 15 en 75 jaar. De laatste jaren is de dynamiek rondom werk toegenomen door factoren zoals economische instabiliteit, technologische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en veranderde wet- en regelgeving. Dit heeft onder andere tot gevolg dat organisaties voortdurend in beweging zijn, het aantal flexcontracten en zzp‘ers is toegenomen en mensen langer moeten doorwerken. Wat betekent dit voor organisaties en vooral: wat betekent dit voor werkenden?
 
Heb je een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie afgerond en ben je toe aan je volgende stap? De mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Open Universiteit is interessant voor jou als je belangstelling hebt voor mensen in organisaties. Tijdens je masteropleiding ben je bezig met onderwerpen zoals bevlogenheid, motivatie, veerkracht, aanpassingsvermogen, uitdaging, job crafting, reflectie, zelfregulatie, balans en gezond ouder worden op het werk. Ook verdiep je je in thema’s zoals acute en chronische werkstress, weerstand, emoties en emotieregulatie.


Wat leer je in deze opleiding?

Je ziet hoe organisaties voortdurend in beweging zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor de organisaties zelf, maar vooral ook voor de medewerkers. Daarbij ontwikkel je jouw competenties als professional en leer je wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op diverse domeinen. Je ontwikkelt kennis en inzicht van psychologische vraagstukken en leert hier kritisch op te reflecteren. Daarbij  bestudeer je theorieën en hun onderlinge samenhang en ontwikkel je voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies. Tegelijk leer je zelfstandig rapportages op te stellen en te werken binnen beroepsethische regels.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Daniëlle Klerken

Alumna

Na mijn studie Gezondheidswetenschappen hield ik mijn bezig met werkzaamheden op het snijvlak van arbeid en gezondheid. Maar ik had behoefte aan kennis en kunde van psychologie. Een studie beginnen in een drukke levensfase valt soms wel tegen. Maar het prettige was dat ik alles wat ik leerde meteen in de praktijk kon brengen.

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert gedrag, houdingen en emoties van mensen in relatie tot hun werksituatie. Binnen dit veld worden drie niveaus onderscheiden: werk, individu, en de sociale en organisatiecontext. De arbeidspsychologie houdt zich vooral bezig met de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de werknemer. Zo wordt bestudeerd hoe de werksituatie tot een burn-out kan leiden of de persoonlijke ontwikkeling juist stimuleert. De personeelspsychologie richt zich  op het individu. Daarbij staat de ‘fit’ tussen individu en het werk centraal, door selectie, opleiden, inzetbaarheid, mobiliteit en loopbaankeuze. De organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en de betreffende organisatie. Daarbij komen zaken als leiderschap, samenwerking in teams, conflicthantering, organisatiecultuur en organisatieverandering aan bod. 
 

Opzet

 
In de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie staat de relatie tussen theorie en praktijk centraal.  Door het bestuderen van casussen leer je theorie en praktijk toe te passen en andersom de praktijk ook te vertalen naar theoretische modellen. Je kunt ‘evidence based’ advies geven over mogelijke oplossingen en interventies op onderwerpen waar organisaties en werkenden mee te maken hebben.
De mastervariant bestaat uit vier cursussen: Psychologie van organisatieverandering, Psychologie van duurzame inzetbaarheid, Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie en Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk. De combinatie van theorie en praktijk zorgt voor inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping. Je loopt namelijk stage waarbij je vaardigheden en competenties voor professioneel handelen ontwikkelt. Je sluit de mastervariant af met een afstudeeronderzoek waarover je een scriptie schrijft.

Opbouw

De masteropleiding is een deeltijdopleiding die bestaat uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, een onderzoekspracticum scriptieplan en een masterthesis. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Vertragen of versnellen is enigszins mogelijk, eventueel in overleg met een studieadviseur van Psychologie. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op, vergelijkbaar met éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten staat voor een studiebelasting van 140 uur. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden met  gemiddeld 20 uur studie per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster. Je tempo hangt ook van de manier waarop je je stage invult en de tijd die je nodig hebt voor je masterthesis.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie en eventueel in overleg met een studieadviseur van Psychologie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Via de digitale leeromgeving kom je in contact met je docenten en medestudenten. Binnen elke cursus is de docent je aanspreekpunt. De  studieadviseurs van de faculteit Psychologie kunnen je helpen bij vragen over de studieaanpak en -planning.
Elke mastercursus bestaat uit individuele en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. Groepsactiviteiten vinden meestal online en soms fysiek plaats in de avonduren en in het weekend. Online sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bij cursussen met praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data zeer lang van tevoren bekend.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn per cursus. Je sluit de opleiding af met de masterthesis (afstudeeronderzoek). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. 

Digitale omgeving

Als student heb je via je mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens, en zie je in jouw studiepad welke vakken je nog moet volgen en welke je al hebt behaald. Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot algemene informatie en tot elke cursus met het studiemateriaal. Ook heb je hier contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU heb je bovendien toegang tot de uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wil je starten met de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie, dan moet je eerst toelating aanvragen. Met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten. Maak een mijnOU-account aan en klik op de knop Aanmelden. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master. Nadat je formeel bent toegelaten kun je je aanmelden voor een mastercursus. Je kunt op meerdere momenten starten met de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Starten

Wil je starten met de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie? Maak dan een MijnOU-account aan en meld je aan via de knop Aanmelden. Als je aan de voorwaarden (zie onder Toelating) voldoet, kun je rechtstreeks worden toegelaten tot de master of in aanmerking komen voor een individuele premaster of verkort bachelortraject. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master of premaster. Nadat je formeel bent toegelaten kun je je aanmelden voor een mastercursus. Je kunt op meerdere momenten starten met de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse taal de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Toelating

Heb je geen bachelordiploma Psychologie, maar wel een andere verwante hbo- of wo-bachelor afgerond? Dan kom je misschien in aanmerking voor de premaster Arbeids- en organisatiepsychologie (55 studiepunten) die na afronding toegang geeft tot de bijbehorende mastervariant. Kijk of jouw vooropleiding hiervoor in aanmerking komt.
 

Toelating via een individuele premaster


Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de Psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de Psychologie bij een andere universiteit kunnen in aanmerking komen voor een individuele premaster. Na het afronden van de premaster kun je instromen in de mastervariant. 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan met een studieadviseur of kijk bij Psychologie studeren.  

Vrijstelling

In de master kun je alleen vrijstelling voor cursussen krijgen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol hebt afgerond. De cursus moet in inhoud, omvang en niveau  overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je vrijstelling in de master aanvragen bij je toelatingsverzoek (kosten 161 euro).

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een diploma van de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel.
Afgestudeerde arbeids- en organisatiepsychologen kunnen bijvoorbeeld gaan werken:
–    op afdelingen personeel & organisatie of human resources van (grotere) organisaties in de profit- en non-profitsector en bij private en overheidsorganisaties. Daar werken zij mee aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid en adviseren over kwesties op organisatieniveau;
–     bij adviesbureaus waar zij klantorganisaties adviseren en begeleiden op het gebied van:
•    werkplekinterventies; ziekteverzuim en re-integratie;
•    personele aangelegenheden, zoals werving en selectie, loopbaanbegeleiding, coaching;
•    organisatieontwikkeling: leiderschap, besluitvorming, teamwork, conflictmanagement;
•    organisatie(her)ontwerp: invoeren en begeleiden van organisatie-/cultuurverandering.
–    op onderzoeksafdelingen van organisaties en adviesbureaus waar zij beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek doen op het brede terrein van de A&O-psychologie.
–    bij instellingen voor hoger onderwijs als docent voor A&O-psychologie en verwante studierichtingen.

Na het afronden van deze opleiding kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kun je onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters, bijvoorbeeld Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en organisatiepsycholoog NIP. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP (www.psynip.nl). Een aantal cursussen uit de master Arbeids- en organisatiepsychologie is ook geaccrediteerd voor bij- en nascholing voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP.
Hoewel dit voor arbeids- en organisatiepsychologen minder voor de hand ligt, kunnen afgestudeerden instromen in vervolgopleidingen zoals de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) en psychotherapeut. Ook biedt de master Arbeids- en organisatiepsychologie onder voorwaarden de mogelijkheid om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP te behalen. Je dient dan wel het juiste vakkenpakket en de juiste stage te hebben gevolgd. 
 
Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de (geestelijke) gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over de nog lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de gezondheidszorg, verwijzen we naar progapv.nl.
Verder kunnen afgestudeerde studenten instromen in een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de opleiding Psychologie al jarenlang goed. Ook in de gids van 2021 worden de inhoud van het programma, de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, de manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming positief gewaardeerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Contact

Heb je interesse maar wil je eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De masteropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.