null Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie

SG24-25_PSY_MAPAO_SG_2425_head_large.jpg

Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2024-2025
Momenteel zijn in Nederland bijna 10 miljoen mensen aan het (betaald) werk, ongeveer 75 procent van de mensen tussen de 15 en 75 jaar. De laatste jaren is de dynamiek rondom werk toegenomen door factoren zoals economische instabiliteit, snelle technologische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en veranderde wet- en regelgeving. Dit heeft tot gevolg dat organisaties voortdurend in beweging zijn, het aantal flexcontracten en zzp‘ers is toegenomen en mensen werken langer door. Wat betekent dit voor organisaties en vooral: wat betekent dit voor werkenden?  
Heb je een universitaire bacheloropleiding in de psychologie afgerond en ben je toe aan je volgende stap? Ben je geïnteresseerd in mensen in organisaties, dan is de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie iets voor jou.  


Wat leer je in deze opleiding?

Tijdens je masteropleiding ben je bezig met onderwerpen zoals bevlogenheid, motivatie, veerkracht, aanpassingsvermogen, uitdaging, job crafting, reflectie, zelfregulatie, balans en gezond ouder worden op het werk. Ook verdiep je je in thema’s zoals acute en chronische werkstress, weerstand, emoties en emotieregulatie. Je ziet hoe organisaties voortdurend in beweging zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor de organisaties zelf, maar vooral ook voor de medewerkers. Daarbij ontwikkel je jouw competenties als professional en leer je wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op diverse domeinen. Je ontwikkelt kennis en inzicht van psychologische vraagstukken en leert hier kritisch op te reflecteren. Daarbij bestudeer je theorieën en hun onderlinge samenhang en ontwikkel je voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies. Tegelijk leer je zelfstandig rapportages op te stellen en te werken binnen beroepsethische regels. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Arbeids- en organisatiepsychologie is interessant voor iedereen met belangstelling voor de mens in organisaties en alle thema’s die daarmee te maken hebben, zoals motivatie en werkstress, leiderschap en duurzame loopbanen. 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Daniëlle Klerken

alumna

‘Mezelf continu ontwikkelen zie ik als een wezenlijke manier om te blijven groeien.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert gedrag, houdingen en emoties van mensen in relatie tot hun werksituatie. Binnen dit veld worden drie niveaus onderscheiden: werk, individu, en de sociale en organisatiecontext. De arbeidspsychologie houdt zich vooral bezig met de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de werknemer. Hoe kan de werksituatie tot een burn-out leiden of juist de persoonlijke ontwikkeling stimuleren? De personeelspsychologie richt zich op het individu. Daarbij staat de ‘fit’ tussen individu en het werk centraal, door selectie, opleiden, inzetbaarheid, mobiliteit en loopbaankeuze. De organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en de betreffende organisatie. Daarbij komen zaken als leiderschap, samenwerking in teams, conflicthantering, organisatiecultuur en organisatieverandering aan bod.  
 

Opzet

 
In deze mastervariant staat de relatie tussen theorie en praktijk centraal. Door het bestuderen van casussen leer je theorie en praktijk toe te passen en andersom de praktijk ook te vertalen naar theoretische modellen. Je kunt ‘evidence based’ advies geven over mogelijke oplossingen en interventies op onderwerpen waar organisaties en werkenden mee te maken hebben.  
Je volgt vier inhoudelijke cursussen: Psychologie van duurzame loopbanen, Creatief en innovatief 
gedrag in organisaties, Psychodiagnostische vaardigheden bij selectie en assessment en Gedragsverandering op de werkvloer: theorie en praktijk. De combinatie van theorie en praktijk zorgt voor inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping. In de stage ontwikkel je vaardigheden en competenties voor professioneel handelen Je sluit de mastervariant af met een afstudeeronderzoek waarover je een masterthesis schrijft. Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De master is opgezet als deeltijdopleiding verdeeld over twee academische jaren. De opleiding bestaat uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, een onderzoekspracticum scriptieplan en een masterthesis. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Vertragen of versnellen is mogelijk, maar is afhankelijk van je stage en hoe lang je over het scriptietraject doet. Vraag advies aan de studieadviseurs van Psychologie. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De masteropleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op, vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten staat voor een studiebelasting van 140 uur. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden met gemiddeld 20 uur studie per week. Je tempo hangt ook van de manier waarop je je stage invult en de tijd die je nodig hebt voor je masterthesis. 

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie en eventueel in overleg met een studieadviseur van Psychologie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Via de online leeromgeving kom je in contact met je docenten en medestudenten. Binnen elke cursus is de docent je aanspreekpunt. De studieadviseurs van de faculteit Psychologie kunnen je helpen bij vragen over de studieaanpak en -planning.  
Elke mastercursus bestaat uit individuele en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (online) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. Groepsactiviteiten vinden meestal online en soms fysiek plaats in de avonduren en in het weekend. Online sessies worden opgenomen zodat je ze achteraf kunt bekijken. Bij cursussen met (verplichte) praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data ruim van tevoren bekend. Kijk bij de cursusbeschrijving voor meer informatie over de begeleiding. 

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij een verplicht practicum in een studiecentrum word je na je aanmelding voor de cursus toegewezen aan een practicumgroep in het voor jou dichtstbijzijnde studiecentrum. Hiervan krijg je bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden. 
 

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen in het Nederlands. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is vaak een combinatie van tentamenvormen, zoals een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een online tentamen (digitaal individueel tentamen, DIT, of digitaal groepstentamen, DGT) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met proctoring (een online surveillancesysteem).. In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. Je sluit de opleiding af met de Masterthesis (afstudeeronderzoek). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. Daarna mag je door naar de Masterthesis. De stage rond je af met een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen (noodzakelijk voor de BAPD). 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide online wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten. Via de online leeromgeving heb je vervolgens toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Ook heb je in de leeromgeving toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges.  

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra iverspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is.  

Aanmelden

Om te starten moet je eerst toelating aanvragen via de knop Aanmelden. Hiervoor maak je een mijnOU-account aan. Vraag ruim twee maanden voor de start van de opleiding toelating aan tot de master. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor een mastercursus. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.  
 
Met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie. Heb je een wo-bacheloropleiding in de Psychologie van een andere universiteit afgerond? Dan word je mogelijk ook rechtstreeks toegelaten tot de master, of kom je in aanmerking voor een individuele premaster. Na het afronden hiervan kun je instromen in de master.  
 
Heb je géén bachelordiploma Psychologie, maar wel een andere, verwante hbo- of wo-bachelor afgerond? Dan kom je misschien in aanmerking voor de Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie (55 of 60 studiepunten) die na afronding toegang geeft tot de bijbehorende mastervariant. Dit premasterprogramma is afgestemd op de bijbehorende mastervariant en bestaat uit een aantal cursussen uit de bachelor Psychologie. Je behaalt geen bachelordiploma.  
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan met een studieadviseur of kijk bij Psychologie studeren

Starten

Je kunt op meerdere momenten starten met de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie.
Kijk in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse taal de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Vrijstelling

In de master wordt geen vrijstelling verleend. Het heeft alleen zin om vrijstelling aan te vragen in de master als je kunt aantonen dat je een cursus elders op wo-masterniveau succesvol hebt afgerond die in inhoud, omvang en niveau overeenkomt met de mastercursus aan de Open Universiteit. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je vrijstelling in de master aanvragen bij je toelatingsverzoek (kosten 161 euro). 

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. Bereken zelf je kosten.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van financiering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland verandert voortdurend. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.
 
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie.  
 
De master Arbeids- en organisatiepsychologie vormt een uitstekende basis voor diverse beroepsmogelijkheden. Afgestudeerde arbeids- en organisatiepsychologen kunnen bijvoorbeeld gaan werken:  
– op afdelingen personeel & organisatie of human resources van (grotere) organisaties in de profit- en non-profitsector en bij private en overheidsorganisaties. Daar werken zij mee aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid en adviseren over kwesties op organisatieniveau.  
– als zelfstandige of bij adviesbureaus waar zij klantorganisaties adviseren en begeleiden op het gebied van:  
•  werkplekinterventies; ziekteverzuim en re-integratie;  
•  personele aangelegenheden, zoals werving en selectie, loopbaanbegeleiding, training, coaching;  
•  organisatieontwikkeling: leiderschap, besluitvorming, teamwork, conflictmanagement;  
•  organisatie(her)ontwerp: invoeren en begeleiden van organisatie- of cultuurverandering.  
– op onderzoeksafdelingen van organisaties en adviesbureaus waar zij beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek doen op het brede terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie.  
– bij instellingen voor hoger onderwijs als docent voor arbeids- en organisatiepsychologie en verwante studierichtingen.  
Daarnaast bereidt deze master ook voor op onderzoeksfuncties binnen universiteiten, andere opleidingsinstituten of kenniscentra of een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. Je kunt solliciteren op onderzoeksprojecten waarvoor promovendi gezocht worden.Kijk ook onder Accreditatie voor de mogelijkheden. 
 
Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.

Titel

Met een diploma van de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie mag je jezelf Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel, en ben je masterpsycholoog.  
 
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. Voor de master wordt geen rangorde gegeven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie

Contact

Heb je vragen over de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie, neem dan contact op met een studieadviseur van de faculteit Psychologie. 

Accreditatie

De masteropleiding Psychology staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.  
Een aantal cursussen uit de master Arbeids- en organisatiepsychologie is ook geaccrediteerd voor bij- en nascholing voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP.
 
Na het afronden van deze master kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Tevens kun je je onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters, bijvoorbeeld Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en organisatiepsycholoog NIP. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP.
Hoewel dit voor arbeids- en organisatiepsychologen minder voor de hand ligt, kunnen afgestudeerden onder voorwaarden (veel extra vakken en de juiste stage) instromen in de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). Ook biedt de master Arbeids- en organisatiepsychologie onder voorwaarden de mogelijkheid om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP te behalen. Je dient dan de juiste vakken en de juiste stagevorm te hebben gevolgd.  
Lees ook de belangrijke informatie onder Na je studie (ook belangrijk voor Belgische studenten)!  
 
Zoals eerder vermeld, is het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland aan verandering onderhevig. Je kunt aan de verstrekte informatie op deze webpagina daarom geen rechten ontlenen.