PSY_psy_studeren_28_nov_head_large.jpg
Psychologie studeren
Heb je studieambities op het wetenschapsgebied Psychologie? Onderstaand geven wij een overzicht van alle opleidingen en studieprogramma’s.

Online open middag Psychologie

We organiseren meestal in maart en november een online open informatiemiddag over Psychologie. Is er geen open middag gepland op korte termijn, dan kun je een eerder opgenomen sessie van de online open middag terugkijken.

Goed om te weten: 15 dingen over de studie Psychologie

Denk je erover om psychologie te studeren aan de Open Universiteit? Dan hebben we een aantal praktische zaken over studeren en de studie Psychologie kort voor je op een rijtje gezet. Lees 15 dingen die belangrijk zijn om te weten over de studie Psychologie. Onderstaand geven wij een overzicht van alle opleidingen en studieprogramma’s bij Psychologie.

Vrijstelling en toelating

Meer informatie over vrijstelling en toelating vind je onder Aanmelden bij de bachelor Psychologie en in de studiegidsen van de bachelor, premasters en mastervarianten Psychologie.

Bachelor Psychologie

De bacheloropleiding Psychologie kenmerkt zich door een algemene brede vorming. De propedeuse heeft een inleidend karakter, de postpropedeuse zorgt voor verdieping van kennis, en het vergroten van inzicht in en de ontwikkeling van psychologische en academische vaardigheden. De hele opleiding legt nadruk op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug. Verder staat de studeerbaarheid van de opleiding centraal door gebruik te maken van online activerend onderwijs.

Meer informatie

Master Psychology

De masteropleiding Psychology is een wetenschappelijke opleiding. In deze opleiding verdiep je eerder opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het gebied van onderzoek, diagnose en interventie. Behalve een uitgebreide inhoudelijke verdieping loop je stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie.
Empirisch onderzoek is essentieel voor de oplossing van problemen die je in de praktijk tegenkomt. In de opleiding stemmen we de kennis- en vaardigheidsonderdelen op elkaar af. Je wordt nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master van onze opleiding opereer je daarom niet alleen theoretisch op hoog niveau, maar heb je ook het vermogen de theorie in praktijk te brengen. De masteropleiding Psychology heeft vijf varianten:

Premasters

Premasters zijn korte programma's waarmee je (mits je een bepaalde opleiding heeft afgerond) kunt doorstromen naar de mastervariant van jouw keuze. Er zijn premasters voor de mastervarianten arbeids- en organisatiepsychologie, gezondheidspsychologie en levenslooppsychologie. Voor de mastervarianten klinische kinder- en jeugdpsychologie en Klinische psychologie kan met een verwante vooropleiding vrijstelling in de bachelor worden aangevraagd.Heb je interesse in een van deze opleidingen, neem dan contact op met onze studieadviseurs.

Studieadviesgesprekken Psychologie

Wil je meer weten over de bachelor-, premaster- en masteropleiding Psychologie? Bijvoorbeeld over wat je kan verwachten, welk studietempo het beste bij je past en wanneer je kunt beginnen? Meld je dan aan voor een persoonlijk studieadviesgesprek met een studieadviseur van de Open Universiteit.

Of meld je aan voor de eerstvolgende (online) infodag.

Basisaantekening psychodiagnostiek

Ben je tijdens je studie niet in de gelegenheid geweest de Basisaantekening Psychodiagnostiek te behalen? Bij de Open Universiteit kan dit alsnog via een individueel traject. Studenten die afgestudeerd zijn bij de Open Universiteit raadplegen de informatie in de studiegids via de digitale leeromgeving. Studenten die niet bij de Open Universiteit afgestudeerd zijn raadplegen de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Meer informatie

Toelating GZ-opleiding

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) verzorgt de centrale aanmelding voor de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog van zes opleidingsinstituten in Nederland. Jouw faculteit van afstuderen geeft hiervoor een zogeheten 'Verklaring vooropleiding' af, waaruit kan blijken dat je bepaalde deficiënties hebt. Deze deficiënties kun je wegwerken bij de Open Universiteit. Aansluitend kun je jouw aanmelding bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen vervolgen.

Meer informatie

Registratie/herregistratie NIP

Ben je ingeschreven in het NIP-register? Dan kun je bij de Open Universiteit gebruik maken van de nascholingscursussen. Onze geaccrediteerde cursussen geven je de mogelijkheid over de juiste kernkwaliteiten te beschikken en jouw registratie te behouden.

Meer informatie

Kies op maat

Ben je nog student in een hbo-opleiding, dan kun je in de vrije ruimte van jouw opleiding kiezen voor diverse e-minoren via Kies op Maat. Deze e-minoren zijn afgestemd op de premasters en de verkorte bacheloropleiding zodat je sneller kunt doorstromen naar onze masteropleiding. Neem voor deelname aan Kies op Maat vooraf contact op met de examencommissie van je eigen onderwijsinstelling.

Meer informatie

Modules in Anthrozoology

Ben je professioneel met dieren aan het werk en wil je op wetenschappelijk niveau meer kennis nemen van dier-mens-interacties? De modules Anthrozoology bieden een korte reeks thematische blokken. Hierin wordt de huidige theorie en onderzoek verkend en wordt gewerkt aan een praktijkopdracht.

Meer informatie

Pre-master Erasmus Universiteit Rotterdam

Wil je instromen in de masteropleiding psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam? De Open Universiteit biedt een pre-master aan voor studenten van Nederlandse universiteiten. De pre-master biedt bij Erasmus toegang tot de specialisaties Positieve organisatiepsychologie of Psychologie van Leren en Presteren.

Meer informatie

Academische minor AVAG

Studenten van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen kunnen in hun vierde studiejaar een academische minor volgen aan de Open Universiteit. De academische minor start in september en heeft een duur van 5 maanden.

Meer informatie

Open Bachelor Psychologie

Wil je een bacheloropleiding volgen, maar wil je een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? De Open bachelor is een programma waarbij je vakken kunt kiezen uit onze omvangrijke wetenschapsgebieden en waarin jij zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken en zelf de gewenste verdieping bepalen. Aan de basis ligt een bepaald aantal verplichte cursussen uit de bacheloropleiding Psychologie, je vult deze aan met zelfgekozen cursussen van andere wetenschapsgebieden.

Meer informatie

Vrije masteropleiding

Wil je een masteropleiding volgen, maar wil je een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? De vrije master is een programma waarbij je vakken kan kiezen uit onze andere wetenschapsgebieden en waarin jij zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken en zelf de gewenste verdieping bepalen. Aan de basis ligt een bepaald aantal verplichte cursussen uit de masteropleiding Psychology, je vult deze aan met zelfgekozen cursussen van andere wetenschapsgebieden. Een voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een samenhangend geheel.

Een vrije masteropleiding moet vooraf door de Commissie voor de examens worden goedgekeurd en deze beslist vervolgens ook tot welke opleiding het betreffende masterprogramma behoort. De Regeling vrije masteropleiding Open Universiteit tref je aan bij onze Regelingen en procedures.

Heb je behoefte aan meer informatie vraag dan een adviesgesprek aan.
Adviesgesprek aanvragen