null Masterclass Klinische psychologie: live-sessie

PSY_12729_Premasters_head_large.jpg
Gezondheid
Masterclass Klinische psychologie: live-sessie
Wat is normaal gedrag en wat is abnormaal gedrag? Waar ligt de grens? Wat voor gedrag wijst op wat voor stoornis? Op 12 maart 2018 is een online masterclass over dit diagnostisch proces gestart, georganiseerd door de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit. Zo’n 200 OU-studenten en andere geïnteresseerden nemen eraan deel. Op donderdag 15 maart 2018 om 16.00 uur vindt de live-sessie plaats. Aansluiten voor de live-sessie is nog mogelijk

Diagnostisch proces

In het diagnostisch proces wordt het psychologisch functioneren van mensen met psychische problemen onderzocht. In dit proces kun je gebruik maken van een veelheid aan instrumenten en methoden om het probleem van de cliënt te beschrijven, ‘Wat is er aan de hand?, of te verklaren, ‘Waarom is dit aan de hand?’. Het diagnostisch proces resulteert in een  classificatie van de problemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de DSM-5, een classificatiesysteem voor psychische stoornissen. De DSM biedt duidelijk beschreven kenmerken van stoornissen, maar er kleven ook een aantal nadelen aan. De masterclass gaat in op theoretische benaderingen van stoornissen en op de DSM als classificatiesysteem. De masterclass richt zich op vragen als:

  • Wat is psychopathologie?
  • Wat zijn de theoretische referentiekaders binnen klinische psychologie?
  • Wat is het nut van een theorie bij klinische psychologie?
  • Hoe wordt psychopathologie gediagnosticeerd?
  • Hoe wordt psychopathologie geclassificeerd?
  • Kunnen er vraagtekens geplaats worden bij de classificatie?
  • Hoe kan de sociale psychologie gebruikt worden binnen de klinische psychologie?

De masterclass bestaat uit het doorlopen van een aantal opdrachten, het lezen van een aantal artikelen, het beluisteren van interviews en het op afstand volgen van een live-sessie. Tijdens de live-sessie kunt u via de chat vragen stellen aan de experts. 

Voorkennis

Voor deze masterclass gelden geen ingangseisen. Kennis over de verschillende theoretische benaderingen van psychopathologie is wenselijk: de neurobiologische benadering, de leertheoretische benadering, de cognitieve benadering, de psychoanalytische benadering en de systeembenadering.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de webpagina van de masterclass (Deze pagina is niet meer beschikbaar). Om deel te nemen aan de live-sessie kunt u op deze pagina via de aanmeldknop een account aanmaken.