null Maurice Pattij spreker op virtual conference AMCIS 2020

INF_Outsourcing_11468_head_large.jpg
Samenleving
Maurice Pattij spreker op virtual conference AMCIS 2020
Van 10 tot en met 14 augustus 2020 vindt online het AMCIS 2020 plaats. Maurice Pattij, buitenpromovendus bij de vakgroep Informatiekunde van de faculteit Bètawetenschappen, presenteert de paper 'Improving Agility Through Enterprise Architecture Management: The Mediating Role of Aligning Business and IT'.

Over de paper

De economische omgeving van organisaties wordt steeds dynamischer. Onder deze omstandigheden bevordert organisatorische wendbaarheid duurzaam concurrentievoordeel. Veel organisaties hebben een enterprise architecture management (EAM) functie geïmplementeerd om voordelen te behalen zoals strategische IT alignment en agility.  Er is echter weinig onderzoek dat de paden tussen deze kernbegrippen verklaart. Vandaar dat de auteurs hun werk baseren op de dynamische capaciteitsvisie en een conceptueel model ontwikkelen om te verklaren hoe EAM-investeringen leiden tot wendbaarheid die wordt verkregen door strategische IT-afstemming. De resultaten geven aan dat EAM de wendbaarheid van de organisatie verbetert. Strategische IT-afstemming bevordert dit effect. 

De paper is geschreven door Maurice Pattij, dr. Rogier van de Wetering en prof. dr. Rob Kusters.

Over Maurice Pattij

Maurice Pattij, consultant bij AdVanced BV is werkzaam op het snijvlak van organisatie en informatietechnologie. Hij bekleedde functies o.a. bij Logica, Ordina, SNS REAAL en Rabobank.  Sedert 2019 is hij, na succesvolle afronding van de master Business Process Management & IT, buitenpromovendus bij de faculteit Bètawetenschappen.

Maurice Pattij over de paper

'In de praktijk investeren bedrijven grote bedragen in enterprise architectuur (EA), maar wetenschappers hebben nog geen eenduidig beeld of deze investeringen ook daadwerkelijk voordelen opleveren voor organisaties en hoe deze voordelen gerealiseerd worden. Met dit onderzoek willen wij bijdragen aan het beantwoorden van dit vraagstuk. Wij hebben ons gericht op de management activiteiten (EAM) die zich bezig houden met het continue ontwikkelen en implementeren van EA.  De resultaten van ons kwantitatief onderzoek laten zien dat EAM een positief effect heeft op de wendbaarheid van een organisatie en dat dit effect loopt via de mate waarin IT implementaties en business doelstellingen op elkaar afgestemd zijn. Onze resultaten zijn theoretisch relevant, omdat ze bijdragen aan het vergroten van de empirisch gevalideerde kennis over het toepassen van EA/EAM en de voordelen hiervan. Daarnaast zijn de implicaties ook erg interessant voor de praktijk. Investeren in EAM kan bijdragen aan het vergroten van de wendbaarheid van een organisatie en daarmee aan het behalen van concurrentievoordelen.'

Over de AMCIS 2020 conferentie

De jaarlijkse Americas Conference on Information Systems (AMCIS) wordt beschouwd als een van de toonaangevende conferenties waar de meest brede variëteit aan onderzoek wordt gepresenteerd dat door en voor IS/IT academici wordt gedaan. Elk jaar worden de papers en panelpresentaties geselecteerd uit meer dan 700 inzendingen en de proceedings van AMCIS bevinden zich in de vaste collecties van bibliotheken over de gehele wereld.

Download paper

De paper is gratis beschikbaar.