null MOOC on Marine Litter in 7 talen gaat voor 10.000 deelnemers

NW_MOOC_MarineLitter_head_large.jpg
Duurzaamheid
MOOC on Marine Litter in 7 talen gaat voor 10.000 deelnemers
Voor de op 29 april 2019 gestarte Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter van de Open Universiteit hebben zich bijna 6.000 mensen wereldwijd ingeschreven. Omdat tot 12 mei 2019 kan worden ingeschreven, is de verwachting dat het aantal deelnemers nog met enige duizenden zal toenemen.

Marine Litter

De wereldwijde vervuiling van zeeën en oceanen met afval is een groeiend probleem dat vraagt om een mondiale aanpak. Het wordt door de Verenigde Naties als één van de belangrijkste milieuproblemen van de 21ste eeuw aangemerkt. Het plastic afval dat in het milieu terechtkomt brengt grote risico's met zich mee. Zo is het schadelijk voor planten en dieren die in de zee leven, en zijn er steeds meer aanwijzingen dat (micro-)plastics via ophoping in de voedselketen in ons voedsel terecht kunnen komen.

MOOC Samenwerking met UN Environment

UN Environment heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een wereldwijd netwerk voor preventie en management van zee afval. Dat heeft geleid tot de totstandkoming van het Global Partnership on Marine Litter, waarbinnen UN Environment en de Open Universiteit samen de MOOC on Marine Litter hebben ontwikkeld. De MOOC geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen, maar er worden ook handvatten aangereikt om het probleem in de eigen (werk)omgeving op de kaart te zetten en aan te pakken.

MOOC in zeven talen

Deze run van de MOOC on Marine Litter is gericht op een wereldwijd publiek en dus beschikbaar in zeven talen. De cursusinhoud is daarbij afgestemd op de verschillende regio's van onze planeet. Ansje Löhr, projectleider: “Met voorgaande versies van de MOOC in het Engels en Spaans bereikten we ongeveer 10.000 deelnemers. Die hebben samen heel wat acties in gang gezet om het zee afval tegen te gaan. UN Environment heeft de verwachting uitgesproken dat - mede dankzij hun promotionele activiteiten - ook deze run dit aantal gehaald zou moeten kunnen worden.”

Onderwijs en onderzoek

Onderzoekers van de vakgroep Science van de faculteit Management, Science & Technology zijn al enkele jaren betrokken bij onderzoek naar de oorzaken en effecten van en oplossingen voor plastic vervuiling, onder andere binnen het project Schone Maas Limburg en met onderzoekpartners in Indonesië.

Meer informatie op Massive Online Course on Marine Litter.