null Nieuw onderzoeksproject Active4Life: blijvend meer bewegen

PSY_Active4Life_15058_head_large.jpg
Gezondheid
Nieuw onderzoeksproject Active4Life: blijvend meer bewegen
Het merendeel van de chronisch zieken (84%) en van de laag opgeleide volwassenen en ouderen (72%) beweegt te weinig. Bij deze groepen zou zelfs een klein beetje meer bewegen al grote gezondheidsvoordelen hebben. Het project Active4Life onderzoekt hoe je volwassenen en ouderen (ziek en gezond) kunt stimuleren tot blijvend meer bewegen. Daarbij is er extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals mensen met een lagere opleiding en met lage gezondheids- en digitale vaardigheden. ZonMW steunt dit project dat getrokken wordt door de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit.

Vijf bewezen effectieve beweegprogramma’s

De Open Universiteit heeft de afgelopen jaren vijf bewezen effectieve beweegprogramma’s ontwikkeld: ActiefPlus voor gezonde 50-plussers, ActiefPlus65 voor 65-plussers met een chronische beperking, Ik Beweeg voor volwassenen, OncoActief voor kankerpatiënten tijdens/na de behandeling, en KankernazorgWijzer. Van al die programma’s is vastgesteld dat ze daadwerkelijk aanzetten tot meer bewegen. In het nieuwe project Active4Life gaan de onderzoekers verder met de kennis, ervaringen en data uit deze vijf programma’s.

 

Big data

Via geavanceerde data science wordt gezocht naar patronen in de bestaande beweegdata die meer kennis kunnen geven in de factoren en gedragsdeterminanten die een rol spelen bij het gebruik en de effectiviteit van de programma’s. Vragen zijn bijvoorbeeld: welke (combinaties van) relevante factoren (als leeftijd, opleiding), gedragsdeterminanten (zoals motivatie en zelfvertrouwen) en (innovatieve) gedragsveranderingsstrategieën kunnen de effectiviteit van toekomstige online programma versterken.

Draagbare sensoren en chatbots

In experimenten worden daarnaast drie innovatieve programma-elementen getest: draagbare apparaatjes die de activiteit monitoren, een mobiele app met directe feedback en tips in moeilijke situaties, en interactie met een virtuele coach/chatbot. Voor elk element wordt onderzocht: verandert het inbouwen van dit element het beweeggedrag, de commitment, het gevoel van eigen-effectiviteit en de motivatie?

Inbouwen in de praktijk

Met de kennis vanuit de data science (over het behouden en versterken van de effectiefste onderdelen) en de resultaten van de experimenten (de effectiefste nieuwe elementen), worden twee van de vijf bestaande beweegprogramma’s aangepast en getest. Is het vernieuwde programma inderdaad beter als het gaat om gebruik, bewegen en beweegbehoud? En hoe kun je die vernieuwde interventies zo goed mogelijk in de bestaande praktijk integreren?

Over het project

Het project Active4Life: optimization of use and effects of eHealth start op 1 december en heeft een looptijd van 4 jaar. Het onderzoek wordt getrokken door de vakgroep gezondheidspsychologie van de Open Universiteit. Het consortium bestaat verder uit OU-partners (informatica, Welten Instituut), Hogeschool Zuyd, de Universiteit van Amsterdam en enkele praktijkpartners (gemeenten, Kanker.nl, NLActief). In het project worden onder meer twee AIO’s gefinancierd.

ZonMW steunt het project in het kader van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Voor verdere informatie over het project kunt u contact opnemen met Lilian Lechner.