PSY_ActiefPlus_11098_head_large.jpg
Actief Plus
De beweeginterventie Actief Plus, ontwikkeld door de vakgroep Gezondheidspsychologie, is de eerste interventie die door de Nederlandse erkenningscommissie Sport & Bewegen officieel erkend is als een effectieve leefstijlinterventie. Actief Plus kreeg de erkenning vanwege haar laagdrempeligheid, de toepasbaarheid in het dagelijks leven, de planmatige opzet en de bewezen effectiviteit in het verbeteren van beweeggedrag.

In het Actief Plus programma worden 50-plussers bewust gemaakt van hun eigen beweeggedrag en gemotiveerd om voldoende te gaan en blijven bewegen. Het advies-op-maat, welke de deelnemer per post of online ontvangt, wordt met behulp van een computerprogramma afgestemd op de demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau) en de psychosociale kenmerken van de deelnemer (zoals het vertrouwen in het eigen kunnen om voldoende te bewegen, steun uit de omgeving, en eventuele problemen die men verwacht als men meer gaat bewegen). Deze kenmerken worden in kaart gebracht met behulp van een vragenlijst die de deelnemer invult voor aanvang van de interventie. De interventie is systematisch ontwikkeld en gebaseerd op verschillende gedragsveranderingstheorieën en modellen. De effecten van de interventie zijn onderzocht in een RCT. Resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in verschillende wetenschappelijke publicaties, waarvan de links hieronder zijn terug te vinden.

Landelijke implementatie

Actief Plus is reeds in verschillende gemeenten in Nederland geïmplementeerd.

Lees ook het adviesrapport Beweeggedrag van ouderen stimuleren in uw gemeente

Doorontwikkeling

Uit Actief-Plus zijn meerdere vervolgprojecten ontstaan.

 • Meedenken over beweegprogramma's voor 50-plussers
  In dit project gaan de onderzoekers in gesprek met 50-plussers. Wat wensen en verwachten zij van een beweegprogramma?
 • Active4Life
  Dit project onderzoekt hoe je volwassenen en ouderen (ziek en gezond, en in het bijzonder met een lagere opleiding en met lage digitale en gezondheidsvaardigheden) kunt stimuleren tot blijvend meer bewegen.
 • Wijk Actief
  Het project WIJk Actief heeft als doel om actief en gezond ouder worden te stimuleren onder ouderen met een laag opleidingsniveau door middel van een integrale wijkaanpak.
 • OncoActief
 • Actief Plus is ook doorontwikkeld voor prostaat- en darmkankerpatiënten. De effectiviteit hiervan wordt onderzocht in een grootschalig onderzoek door mw. Rianne Golsteijn.
 • Actief Plus wordt tevens ingezet voor een onderzoek naar het effect van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Hersenstichting.
 • ActiefPlus is aangepast voor 65+ers met een lichamelijke beperking. De effectiviteit hiervan en het effect op eenzaamheid is onderzocht door Janet Boekhout.

Promoties

De resultaten van dit project hebben geleid tot drie promoties:

9-1-2015
Denise Peels
Titel proefschrift: 'Promoting physical activity of people aged over fifty'
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Promotores: prof. dr. L. Lechner en prof. dr. H. de Vries (Universiteit Maastricht)
Co-promotor: dr. C.A.W. Bolman
Persbericht: 'Online beweegprogramma Actief Plus vermindert chronische aandoeningen'
Bekijk de video

7-11-2019
Janet Boekhout
Titel proefschrift: Physical activity and loneliness a healthy ageing intervention for single older adults with physical impairments
Promotores: mw. prof. dr. Lilian Lechner en prof. dr. Catherine Bolman
Co-promotor: dr. Denise Peels
Persbericht: ‘Effect van lichamelijke beperking op eenzaamheid bij ouderen wordt onderschat’

22-11-2019
Rianne Golsteijn
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Promotores zijn: prof. dr. Lilian Lechner en prof. dr. C. Bolman.
Co-promotor is prof. dr. H. de Vries (Maastricht University)
Persbericht: Sneller herstel voor kankerpatiënten dankzij beweegadviezen-op-maat

Het Actief Plus-team

 • dr. Denise Peels
 • dr. Rianne Golsteijn
 • dr. Janet Boekhout
 • mw. Esmee Volders
 • prof. dr. Lilian Lechner
 • prof. dr. Catherine Bolman

Lees meer

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015