null Onderzoek: Welke reacties krijgen familieleden van transgenders?

PSY_13033_Transgender_head_large.jpg
Samenleving
Onderzoek: Welke reacties krijgen familieleden van transgenders?
Studente Klinische psychologie Eva-Marijn Patty-Stegemann onderzocht voor haar masterscriptie welke reacties ouders, kinderen en partners van transgenders kregen vanuit de buitenwereld. Ze wilde nagaan of zij last hadden van associatief stigma, dat wil zeggen dat ze vooroordelen ervaren alleen maar omdat ze geassocieerd worden met een transgender. In april presenteerde ze de resultaten van haar onderzoek in Belgrado op de wetenschappelijke conferentie van de European Professional Association for Transgender Health.

Ervaringen van naasten

Eva-Marijn Patty-Stegemann nam voor haar onderzoek diepte-interviews af bij naasten van transgenders om te achterhalen welke reacties ze kregen. Daarnaast onderzocht ze hoe de naasten de transitie hadden ervaren en hoe ze omgingen met de eventuele stigmatisering door de omgeving (coping). Ze stelde vast dat de naasten bijna allemaal een zekere mate van rouw ervoeren, ook al was men vaak ook blij dat het met de transgender een stuk beter ging na de transitie. Partners ervoeren vooral ook verwarring over hun eigen identiteit. (Bijvoorbeeld 'Ben ik nu dan lesbisch? Maar zo voelt het niet.') Kinderen en partners van hadden moeite met het tempo van de veranderingen en met een late coming out. Alle naasten misten professionele hulpverlening.

Associatief stigma

De onderzochten ondervonden gelukkig weinig stigmatisering. Maar als het er was, was het ook wel ernstig en had de transgender zelf ook veel stigmatiserende reacties ervaren. Ouders sprongen bij negatieve reacties vooral op de bres en zochten de confrontatie op. Partners en kinderen daarentegen kozen meer voor vermijdend gedrag en probeerden zich niet te laten raken door stigmatiserende reacties.

Vervolgonderzoek

De conclusie van Patty-Stegemann was dat tijd een belangrijke factor is in de verwerking bij de naaste en in het al dan niet kunnen bieden van steun. Het moet niet te snel gaan. De geïnterviewden hadden niet veel associatief stigma ervaren. Wel misten ze allemaal de professionele hulpverlening bij het transitieproces voor de naaste. Het masteronderzoek betrof een kleine steekproef, dus het gaat te ver om generaliserende conclusies te trekken. Patty-Stegemann is van plan om als promovendus onder leiding van prof. Jacques van Lankveld, dr. Arjan Bos en dr. Mark Hommes gerichter vervolgonderzoek te doen (kwalitatief en kwantitatief).

De tweejaarlijkse conferentie van de European Professional Association for Transgender Health vond plaats van 6 tot 8 april 2017 in Belgrado. De abstract van de presentatie vindt u op pagina 154 in het abstractboek (pdf).

 

Meer onderzoek rond dit onderwerp vindt u op de themapagina Transgenderstudies