null NWO opdracht Stedelijke duurzaamheidstransities voor Joop de Kraker

INF_EnterpriseArchitecture_RogierVanDeWetering_15866_head_large.jpg
Duurzaamheid
NWO opdracht Stedelijke duurzaamheidstransities voor Joop de Kraker
Joop de Kraker, universitair hoofddocent Milieu-natuurwetenschappen aan de Open Universiteit, gaat samen met zijn Maastrichtse collega René Kemp in opdracht van NWO een synthesestudie schrijven over stedelijke duurzaamheidstransities. Het gaat daarbij om transities naar duurzame energie, klimaatbestendigheid en circulaire economie. Het doel van de synthesestudie is het bundelen en vertalen van de onderzoeksresultaten van NWO-projecten voor beleid en praktijk.

VerDuS Surf

Sinds 2015 loopt er een groot NWO-onderzoeksprogramma naar slimme, duurzame steden: VerDuS SURF. Dit programma eindigt in 2021. Voor een optimale aansluiting met de gebruikers anno nu stelt een klankbordgroep met leden uit de praktijk en het beleid een lijst met actuele kennisvragen op. Aan de hand daarvan bevragen De Kraker en Kemp de onderzoekers van twintig NWO projecten op bruikbare kennis en inzichten.  De synthesestudie zal volgend jaar tijdens het slotcongres van VerDuS SURF worden gepresenteerd.

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Joop de Kraker is naast universitair hoofddocent Milieu-natuurwetenschappen bij de faculteit Bètawetenschappen aan de Open Universiteit ook hoogleraar Duurzaamheidsbeoordeling aan de Universiteit Maastricht. Voor de OU ontwikkelt hij een nieuwe cursus over Duurzame stedelijke ontwikkeling waarvoor de NWO synthesestudie een belangrijke bouwsteen zal zijn.