CW_MeetMatch_Literatuur_head_large.jpg
Mental Health Humanities
Deze onderzoeksgroep biedt een specifieke focus binnen de health humanities door zich te richten op geestelijke gezondheid(zorg) en de culturele dimensies van debatten rond dit thema.

We onderzoeken hoe - in heden en verleden - verschillende betrokkenen betekenis geven aan geestelijke (on)gezondheid. We streven daarbij naar interdisciplinaire samenwerking en dialoog met ervaringsdeskundigen, naasten, en zorgprofessionals, vanuit vragen als: 
Welke inzichten geven autobiografische geschriften in het perspectief van geesteszieken? Hoe kunnen kunst en cultuur fungeren als mogelijke bronnen van geestelijke weerbaarheid? En wat zijn de emotionele en normatieve dimensies van controverses rond psychofarmaca en drugs?

Thema’s waarmee we ons bezighouden omvatten (maar beperken zich niet tot)

 • Sociale bewegingen en kennisongelijkheid rond geestelijke gezondheid(zorg). 
 • Stigma en stereotypering in en rond de GGZ 
 • Psychiatrische medicatie, drugsgebruik en verslaving 
 • De existentiële dimensie in de psychiatrie
 • Verhalen van geestesziekte en representaties van outsiders 
 • Sociale perspectieven in de geestelijke gezondheid 
 • Psychiatrische behandelvormen in relatie tot filosofische mensbeelden

Samenwerkingsverbanden

Doelstellingen van de onderzoeksgroep

 • Organiseren interdisciplinaire workshops en congressen, te beginnen met het Stigma-congres 18 juni 2021 i.s.m. de faculteit psychologie (OU), Samen Sterk Zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos.
 • Samenwerken aan themanummers van tijdschriften, te starten met het themadossier ‘Waanzin’ (winter 2021) van Locus en hierna bijvoorbeeld rond het thema ‘stigma in en rond de GGZ’ n.a.v. bovengenoemd congres.
 • Organiseren van events i.s.m. ervaringsdeskundigen (trefwoorden citizen science, participatory history,), te beginnen met ‘Reunie van de Zeedijk’ (na)zomer/herfst 2021).       
 • Geregelde bijeenkomsten om activiteiten te plannen en feedback te bieden op artikelen/lezingen/aanvragen van de groepsleden, en samen de mogelijkheden te verkennen voor het doen van (gezamenlijke of individuele) aanvragen op het terrein van mental health humanities.

Coördinatoren

Gemma Blok
Femke Kok

Leden van de onderzoeksgroep

Brigitte Adriaensen
Nele Beyens 
Lizet Duyvendak
Irene Geerts
Tom Giesbers
Jeroen Vanheste
Martje aan de Kerk