Cultuur is een centraal onderdeel van onze maatschappij en veel debatten in het publieke domein hebben een culturele dimensie. Of het nu gaat om kwesties rondom diversiteit en inclusie, het voortbestaan van zwarte Piet en de omgang met cultureel erfgoed, vragen over hoe ver de overheid mag gaan in het nemen van volksgezondheidsmaatregelen, de morele en ethische consequenties van digitalisering of de reacties op klimaatverandering, het is allemaal cultuur. Misschien niet Cultuur met een grote C, maar wel cultuur als in: de manier waarop we in de samenleving met elkaar debatteren en onderhandelen over identiteit, waarde(n) en betekenisgeving.

De faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit staat midden in de samenleving en hecht er belang aan dat het onderzoek dat gedaan wordt aan de faculteit aansluit bij actuele vraagstukken uit de samenleving en in verbinding staat met de maatschappelijke context. Om op die manier bij te dragen aan het publieke debat. Vanuit de cultuurwetenschappen kunnen wij zicht helpen verkrijgen op de impact van sociale veranderingen op individuen en gemeenschappen en hun betekenisgeving ervan. Zo willen we richting geven aan de analyse van de moderne problemen en dilemma’s.

Op deze pagina vind je ons onderzoek, onderzoeksprogramma, projecten n samenwerkingen.
Ga naar onze cultuur in connectie pagina voor de meest recente artikelen, podcasts, interviews en blogs.