CW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Samenwerking
Samenwerking Open Universiteit en Van Abbemuseum

De samenwerking tussen de Open Universiteit en het Van Abbemuseum stoelt op de gedeelde interesse in de geschiedenis van het museale verzamelen.

De Open Universiteit heeft in 1992-1993 het eerste Nederlandstalige museumhistorische overzichtswerk voor haar studenten ontwikkeld: Ellinoor Bergvelt, Debora Meijers en Mieke Rijnders (red.), Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum (Heerlen/Houten 1993), dat inmiddels in een derde, herziene editie is verschenen onder de titel Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden (2005 en 2013). Sinds 2014 verzorgt de Open Universiteit een Mastercursus Kunsthistorisch ordenen met een onderzoekspracticum rond de collectie van het Van Abbemuseum: Collectie in context.

Het Van Abbemuseum verricht en stimuleert – als een van de eerste musea voor moderne en hedendaagse kunst in Nederland – onderzoek naar de eigen museumgeschiedenis en publiceert met enige regelmaat de resultaten daarvan, met als basisstudie René Pingens Dat museum is een mijnheer. De geschiedenis van het Van Abbemuseum 1936-2003, Eindhoven/Amsterdam 2005. Meer recent werden de resultaten van de presentatiemodellen Living Archive en Plug In gepubliceerd in Christiane Berndes, Charles Esche, Diana Franssen e.a., Plug In to Play, Eindhoven 2009.

In 2019 verscheen het boek Het Levend Museum van Jean Leering 1964-1973. Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat Maria Hermanussen op basis van een project-outline van Diana Franssen (Van Abbemuseum) en Mieke Rijnders (Open Universiteit, Faculteit Cultuurwetenschappen) uitvoerde in opdracht van de Open Universiteit en in nauwe samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het Levend Museum van Jean Leering 1964-1973 past bij deze interesse in de geschiedenis van het museum, een geschiedenis waarin de basis werd gelegd voor het actuele denken over de functie van het museum ten aanzien van de kunst en de kunstenaars, de maatschappelijke taak van het instituut en de manier waarop die vorm zou moeten krijgen.

E-book Het Levend Museum van Jean Leering 1964-1973