null Onderzoek: Klanten gaan uitbuiting prostituee niet op grote schaal melden

RW_Webcolumn_JanineJanssen_BetaaldeLiefde_16974_head_large.jpg
Veiligheid
Onderzoek: Klanten gaan uitbuiting prostituee niet op grote schaal melden
Klanten zijn goed op de hoogte van signalen van gedwongen prostitutie. Zij zijn alleen lang niet altijd bereid of in staat om uitbuiting te melden. Bovendien gaan zij minder melden als ze daardoor het risico lopen van een strafvervolging. Dat blijkt uit onderzoek van Prof. mr. dr. Marijke Malsch, hoogleraar Empirical Legal studies aan de Open Universiteit, in samenwerking met een groep onderzoekers. Aan dit onderzoek werkte een groot aantal klanten van prostituees mee.

Signalen van uitbuiting

In totaal vulden 422 klanten van prostituees een online vragenlijst in, vijftien klanten gaven een mondeling interview. Zij noemden signalen van gedwongen prostitutie zoals bijvoorbeeld blauwe plekken, bepaalde tatoeages, een sigarettenafdruk op het lichaam, de bedrukte stemming van de prostituee en de jonge leeftijd van de prostituee. Ook meer indirecte signalen kwamen naar voren, zoals dat de prostituee uit een armer land komt, of verslaafd is. De klanten beantwoordden vragen over de signalen die op gedwongen prostitutie duiden, of zij deze herkennen, en hoe verantwoordelijk zij zich voelen voor het melden ervan.

Gedwongen prostitutie eerder opmerken

Deze signalen bieden volgens de onderzoekers mogelijkheden om gedwongen prostitutie eerder op te merken en er tegen op te treden. Volgens de onderzoekers zouden beleid en wetgeving zich beter dáár op kunnen richten. Dat is volgens hen effectiever dan het strafbaar stellen van de klant. Onder klanten blijkt er geen grote bereidheid om uitbuiting te melden, blijkt uit het onderzoek. Het bewijs dat de klant op de hoogte was van uitbuiting is bovendien moeilijk te leveren.

Strafbaarstelling klant

Er is sinds 2014 een wetsvoorstel in behandeling dat de klant strafbaar stelt als hij weet of vermoedt dat de prostituee die hij bezoekt slachtoffer is van uitbuiting. Uit het onderzoek van Malsch blijkt dat klanten zich vaak niet verantwoordelijk voelen om de misstanden te melden en vinden dat niet zij, maar de overheid hiertegen moet optreden. Klanten denken bovendien dat de nieuwe wetgeving ertoe leidt dat prostitutie meer ondergronds gaat, wat leidt tot risico’s voor de prostituee zelf.

Prof. mr. dr. Marijke Malsch is naast hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Open Universiteit ook senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Zie voor het volledige artikel over dit onderzoek: M. Malsch, A. Koolenbrander, R. Schoon en M. Schotsman, Merkt de klant van de prostituee signalen van uitbuiting op? De verwachte effectiviteit van de wet die klanten strafbaar stelt bij gedwongen prostitutie.