null Onderzoek: loopbaankeuzes Agora-leerlingen en hun studiesucces in eerste jaar hoger onderwijs

OW_Profiel_loopbaankeuze_16970_head_large.jpg
Leren
Onderzoek: loopbaankeuzes Agora-leerlingen en hun studiesucces in eerste jaar hoger onderwijs
Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten op veertien- of vijftienjarige leeftijd een eindexamenprofiel kiezen met een bijbehorend vakkenpakket. Dat is wettelijk vastgelegd. Maar een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding, heeft voor de wetgever niet de hoogste prioriteit.

Dat levert een grote diversiteit op aan manieren waarop leerlingen op school worden begeleid in het op elkaar afstemmen van hun profielkeuze en denken over de latere loopbaan. Het gevolg is dat sommige leerlingen de juiste route vinden maar veel anderen de weg kwijtraken. De grote uitval in het eerste jaar van het hoger onderwijs is meer dan een teken aan de wand. 

Aandacht voor loopbaankeuze leerlingen

Dit schrijft Jos Claessen in het eerste katern van een reeks studies die hij wijdt aan de loopbaankeuzes van Agora-leerlingen en hun studiesucces in het eerste jaar van het hoger onderwijs. De Roermondse school Agora hanteert een heel eigen onderwijsconcept, waarover Claessen al eerder heeft gepubliceerd. Anders dan de meeste andere scholen besteedt Agora grondig aandacht aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding bij de leerlingen. Verwacht wordt dat de leerlingen daardoor beter doordacht hun eindexamenprofiel kiezen. Het onderzoek van Claessen spitst zich uiteindelijk toe op de vraag of studenten afkomstig van Agora dankzij hun andere voorbereiding minder snel uitvallen in het eerste jaar van het hoger onderwijs dan studenten met 'regulier' voortgezet onderwijs als voorbereiding. 

Lees ook de column van Jos Claessen. Deze column staat als epiloog in het rapport Leren voor een leven lang ontwikkelen, katern 1 - Voorstudie', dat te downloaden is.