null Onderzoek naar overheidsapps bij kwetsbare groepen

PSY_Overheidsapp_head_large.jpg
Samenleving
Onderzoek naar overheidsapps bij kwetsbare groepen
Overheid en gemeenten zetten steeds vaker apps in om burgers te informeren en te ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan NL-alert of de CoronaMelder. Hoe zorg je ervoor dat ook kwetsbare groepen deze apps kunnen en gaan gebruiken? De Open Universiteit start een onderzoek en zoekt daarvoor een promovendus.

Toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen

Als de overheid een app ontwikkelt, is het belangrijk dat die veilig en effectief is. Maar dat is niet genoeg. Burgers moeten de apps ook adopteren en gebruiken. Het is dus belangrijk dat zo’n app voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Ook voor kwetsbare groepen of mensen die online moeilijk te bereiken zijn, zoals ouderen of  lager opgeleiden. Zij zijn vaak minder vaardig in het vinden en gebruiken van apps. De werking is te ingewikkeld of de inhoud is te moeilijk.

Onderzoek naar inclusiviteit van overheidsapps

De Open Universiteit start een multidisciplinair onderzoekproject 'Adoptie van digitale communicatietechnologie door kwetsbare burgers in stedelijke gebieden'. Het project bestaat uit zes studies. In de eerste vier wordt gekeken naar de factoren die bevorderend of belemmerend zijn voor de inclusiviteit van overheidsapps, dus de toegankelijkheid voor iedereen. Hierbij richt het project zich vooral op moeilijk bereikbare groepen, zoals mensen met een laag opleidingsniveau. De uitkomsten van deze vier studies worden gebruikt in de volgende twee studies. Daarin worden in co-creatie verbeterde apps ontwikkeld en getest op effectiviteit, inclusiviteit en inpasbaarheid.

Promovendus gezocht

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een promovendus, onder begeleiding van prof. dr. Catherine Bolman, prof. dr Lilian Lechner en prof. dr. Daan Dohmen. Vind jij dit onderwerp ook zo belangrijk en wil jij graag promoveren? Bekijk de vacature op Academic Transfer. Reageren kan nog tot 14 juli 2021.