null Conferentie over kwaliteit van leven: het welbevinden van Nederlanders

PSY_Welbevinden_14585_head_large.jpg
Gezondheid
Conferentie over kwaliteit van leven: het welbevinden van Nederlanders
Van 4 tot en met 7 september 2019 vindt in Granada de ISQOLS conferentie plaats: de conferentie van de internationale vereniging voor Quality of Life onderzoek. Onderzoekers van de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit geven er presentaties over hun onderzoek naar kwaliteit van leven.

Welbevinden van jongeren vergroten door mindfulness

Kun je het welbevinden van jongeren vergroten door ze een training aan te bieden die focust op mindfulness en sterke kanten inzetten? De vakgroep Levenslooppsychologie onderzocht het. Honderdtachtig jongeren in het middelbaar onderwijs volgden de training. Tweehonderd andere jongeren vormden de controlegroep. De onderzoekers keken naar welbevinden, optimisme, inzet van eigen sterktes, mindfulness en strategieën om emoties te reguleren. Sanne Peeters presenteert de resultaten tijdens de conferentie.

Welbevinden door de levensloop heen

Johan Lataster presenteert in Granada het onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en het gevoel van welbevinden. Ruim 1700 volwassenen uit Nederland en Vlaanderen tussen de 18 en 97 jaar beantwoordden vragenlijsten rond hun emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. De data laten zien hoe het gevoel van welbevinden zich ontwikkelt door de levensloop heen.

De data tonen dat het emotionele en psychologische welbevinden een kleine 'midlife dip' doormaakt. Het sociale welbevinden begint met een dip, gevolgd door gestage stijging om vervolgens op oudere leeftijd weer te dalen. Tevredenheid over de autonomie stijgt doorheen de jaren. Er was geen relatie te vinden tussen leeftijd en tevredenheid met de eigen competenties. De tevredenheid over de relaties met de omgeving (relatedness) is hoog in de vroege adolescentie, daalt dan langzaam met een dip in de leeftijd van 70 tot 80 jaar. Daarna stijgt de tevredenheid weer.

Hoe voel je je nu?

Onderzoek toont aan dat er een verband is tussen sociaal-psychologisch welbevinden en positieve en negatieve gevoelens. Dat onderzoek gebeurt echter dikwijls achteraf: mensen kijken terug in de tijd en vullen in hoe ze zich op dat moment voelden. Nele Jacobs deed dat anders. Ze gebruikte de Experience Sampling Method. Een kleine honderd volwassenen kregen meerdere malen per dag via hun telefoon een seintje en vulden in wat ze op dat moment aan het doen waren, met wie ze waren en hoe ze zich op dat moment voelden. De resultaten valideren de eerdere onderzoeken. Deze werkwijze biedt echter ook mogelijkheden voor het aanbieden van interventies om het welbevinden te bevorderen precies op het moment dat het nodig is.

Kijk voor meer informatie over de conferentie op de conferentiesite.