null Onderzoekster Open Universiteit geeft presentaties op conferentie van aardwetenschappers

NW_11686_head_large.jpg
Onderzoekster Open Universiteit geeft presentaties op conferentie van aardwetenschappers
Van 12 tot 16 december 2022 vindt in Chicago de AGU22 bijeenkomst plaats. Tijdens deze 'grootste samenkomst van aardwetenschappers' verzorgt promovenda Borjana Bogatinoska twee presentaties rond co-creatie van natuurlijk oplossingen voor klimaatproblemen. In de eerste presentatie gaat het over co-creatie en klimaatadaptatie in watermanagement, in de tweede over co-creatie en het vergroten van koolstofopslag in de bodem in de strijd tegen opwarming van de aarde.

Watermanagement in overleg met plaatselijke bevolking

Natuurlijke waterberging zoals wetlands of uiterwaarden kunnen een wapen zijn in de strijd tegen overstromingen en droogtes. Dat komt ten goede aan de plaatselijke bewoners, maar draagt ook bij aan betere waterkwaliteit en creëert nieuwe natuurlijke habitats. Om dit soort oplossingen tot stand te brengen werken professionals in watermanagement in co-creatie samen met de plaatselijke belanghebbenden.

Instrument om samen tot besluiten te komen

Bogatinoska presenteert in Chicago de bevindingen van het project Co-adapt. Dit project inventariseert welke uitdagingen en belemmeringen er opduiken in dit proces van co-creatie. Het project relateert die uitdagingen en belemmeringen met de bestaande instrumenten voor het ontwerpen van natuurlijke oplossingen in complexe beslissingsprocessen. Bogatinoska en haar collega's ontwikkelden een raamwerk voor kennisuitwisseling waarbij verschillende van dit soort instrumenten en activiteiten worden ingezet. Een voorbeeld is de nominal group technique (NGT). Deze techniek wordt normaal gesproken gebruikt voor gestructureerde besluitvorming in industrie en academia. Het Co-adapt project heeft de techniek zo ontwikkeld dat hij ook inzetbaar is voor planning en besluitvorming op het gebied van watermanagement. Lees meer over haar presentatie.

Gezamenlijke aanpak om opslag van broeikasgassen in de bodem vergroten

De tweede presentatie gaat over co-creatie van natuurlijke oplossingen om meer koolstof in de bodem vast te leggen. De bodem is - naast de oceaan - een belangrijke opslagplaats voor koolstof. Samen kunnen oceaan en bodem meer dan de helft van alle uitgestoten broeikasgassen absorberen. Om op een natuurlijke manier de opslag van koolstof in de bodem te optimaliseren, zijn wijzigingen in bodembeheer nodig. De meeste efficiënte manier om te komen tot die wijzigingen is door co-creatie samen met de plaatselijke belanghebbenden. Een goede evaluatie vooraf van de impact van de verschillende oplossingen kan helpen om goed doordachte beslissingen te nemen.

Opslag berekenen voor verschillende scenario's

In haar tweede congresbijdrage presenteert Bogatinoska het effect van twee verschillende scenario’s voor bodemgebruik voor een gebied op de Nederlands-Belgische grens: een scenario met bodembeheer zoals nu gebruikelijk is, en een scenario met co-designed natuurlijke aanpassingen. Een rekenmodel berekent de koolstofopslag in de bodem in beide scenario's. Dat rekenmodel combineert verschillende soorten data over het gebied en houdt ook rekening met verschillende scenario's op het vlak van klimaatsveranderingen. De modelmatige aanpak die Bogatinoska presenteert maakt onderdeel uit van het meerjarige Europees onderzoeksproject EIFFEL.
Lees meer over haar presentatie.

Over AGU22

De conferentie van AGU (American Geophysical Union) is een van de belangrijkste bijeenkomsten van wetenschappers op het gebied van de aardwetenschappen. Meer dan 25.000 deelnemers uit meer dan 100 landen komen bij elkaar om kennis te delen. Meer informatie over de conferentie en het programma is te vinden op de conferentiesite.