null Online presentatie: Mannen als slachtoffer van eergerelateerd geweld

PSY_Ostracism_VanBommel_12228_head_large.jpg
Samenleving
Online presentatie: Mannen als slachtoffer van eergerelateerd geweld
Als je de krant openslaat en leest over gewelddadige eerkwesties, gaat het meestal om mannelijke daders en vrouwelijke slachtoffers. Toch kunnen mannen wel degelijk slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. Daarover geeft prof. dr. Janine Janssen van de Open Universiteit een webinar tijdens het online congres werken met jongens en mannen dat plaatsvindt op 10 december 2020.

Genderaspecten bij beleid en aanpak

Het dominante beeld van eerconflicten is dat mannen de daders zijn en vrouwen slachtoffers. Maar medewerkers van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG), zien wel degelijk zaken waarbij mannen slachtoffer zijn. Janine Janssen begint haar presentatie met een korte beschrijving van genderaspecten in het Nederlandse beleid en de (politiële) aanpak van gewelddadige eerzaken. Daarbij volgen enkele voorbeelden van eerzaken met mannelijke slachtoffers die in de loop der jaren bij de Nederlandse politie onder de aandacht zijn gekomen.

Verwachtingen bij preventie en aanpak

Vervolgens staat zij stil bij de manier waarop over gender in de literatuur over eergerelateerd geweld geschreven wordt. In dat kader zoeken wij in de literatuur naar antwoorden op de vraag naar verschillen in frequentie en aard van mannelijk en vrouwelijk slachtofferschap. Ook bespreekt zij de verwachtingen ten aanzien van mannen en vrouwen bij de preventie en aanpak van geweld uit naam van eer.

Congres Werken met jongens en mannen

De hulpverlening in Nederland is veelal op een 'vrouwelijke' leest geschoeid. Maar een aanzienlijk deel van de cliënten is man en mannelijke breinen ontwikkelen zich anders dan vrouwelijke. Psychische klachten uiten zich daarom vaak anders en ook de copingmechanismen van jongens en mannen verschillen vaak van die van meisjes en vrouwen. Ook volgen ze vaak een andere route naar de hulpverlening. Waar moet je rekening mee houden in de hulpverlening aan mannen en jongens? Dat is de centrale vraag van het online congres. Zie voor meer informatie de conferentiesite.