null Open access publicatie: Entrepreneurship in climate governance at the local and regional levels

NW_RachelCarsonPrijs_head_large.jpg
Duurzaamheid
Open access publicatie: Entrepreneurship in climate governance at the local and regional levels
De publicatie 'Entrepreneurship in climate governance at the local and regional levels' schetst de contouren voor de governance van ons klimaat op lokaal en regionaal niveau. Voor een goed klimaatbeheer zijn veel beleidsactiviteiten noodzakelijk op lokaal en regionaal niveau. Entrepreneurs kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren.

Entrepreneurs

Entrepreneurs zijn personen die in hun rol invloed willen uitoefenen op voorgestane veranderingen. In eerste instantie richten zij zich op beleidsbeslissingen op lokaal en regionaal niveau. Om hun invloed uit te breiden kunnen zij vervolgens een beroep doen op andere bestuursniveaus.

De wetenschappelijke discussie over climate governance entrepreneurs wordt gekenmerkt door een gebrek aan conceptuele helderheid, door methodologische uitdagingen en door een aantal hiaten in het onderzoek.

Wat dit laatste betreft, is het op dit moment vooral onduidelijk wanneer en waarom entrepreneurs actief worden, met welke factoren zij rekening houden bij de keuze van hun strategieën en wat de effecten van hun ondernemingsactiviteiten op de opkomst van innovaties in klimaatbeheer zijn.

De inhoud van de publicatie

Alle bijdragen aan de juni 2018 editie van de publicatie Regional Environmental Change behandelen een of meer van de genoemde conceptuele, methodologische en empirische uitdagingen en bevorderen zodoende het state-of-the-art denken op dit gebied.

In het nummer komen enkele veelbelovende methodologische benaderingen aan bod evenals een aantal kwalitatieve casestudy’s. Een aantal studies schetst het langetermijnperspectief door de beleidsontwikkeling in de afgelopen decennia te volgen.

Empirisch gezien werpen de bijdragen in deze speciale uitgave licht op een reeks factoren die de niveaus van ondernemersactiviteit verklaren en de effecten in de loop van de tijd.

Een van de hoogtepunten van het nummer is de ontwikkeling van een eenvoudig conceptueel kader dat actoren, contexten, strategieën en resultaten op systematische wijze met elkaar verbindt. De auteurs Dave Huitema en Raoul Beunen, beiden verbonden aan de Open Universiteit en Elin Boasson, verbonden aan de Universiteit van Oslo sluiten hun publicatie af met het schetsen van een agenda voor verder onderzoek op dit gebied.

Download de publicatie van Huitema, D., Boasson, E. L., and Beunen, R. (2018) op Entrepreneurship in climate governance at the local and regional levels: concepts, methods, patterns, and effects.