null Open Universiteit partner in Europees project CERCIRAS

INF_partner_CERCIRAS_head_large.jpg
Duurzaamheid
Open Universiteit partner in Europees project CERCIRAS
Prof. dr. Marko van Eekelen, decaan van de faculteit Bètawetenschappen en hoogleraar Softwaretechnologie neemt namens de Open Universiteit deel aan het Europese netwerk ‘Connecting Education and Research Communities for an Innovative Resource Aware Society (CERCIRAS). Samen met 61 andere participerende instellingen afkomstig uit 33 landen zet van Eekelen in op het delen van kennis en samenwerking op het gebied van duurzame IT. Het project loopt tot mei 2024 en wordt gefinancierd door The European Cooperation in Science and Technology (COST).

CERCIRAS

CERCIRAS brengt docenten en onderzoekers bij elkaar die gezamenlijke werken aan een innovatieve samenleving die zich bewust is van de schaarste van 'grondstoffen'. Grondstoffen kunnen hierbij 'aardse' materialen zijn zoals aardgas of drinkwater maar ook bits en bytes in computergeheugens en de energiekosten die bij het uitvoeren van een programma worden gebruikt: direct, in de computer zelf, of indirect via het aansturen van 'devices'. Dat wil zeggen: kleine apparaten, of grote zoals auto's of zelfs complete energiecentrales; als het maar aangestuurd wordt door middel van software.

Uitwisseling kennis en gastdocentschappen

Uitwisseling staat centraal in het project. De focus ligt hierbij op de uitwisseling van kennis via conferenties, aparte werkgroepen en via gastdocentschappen van een aantal maanden. Met gastdocentschappen worden niet alleen actuele resultaten op hoog niveau uitgewisseld maar ook de onderliggende, meer gedetailleerde resultaten waarop de hogere kennis gebaseerd is.
Van Eekelen: "Het is leuk dat we met zoveel mensen samenwerken aan het verbeteren van de IT-systemen wat betreft energieverbruik van apparaten. We zijn op die manier milieuvriendelijk en werken aan een schonere en groene toekomst voor IT. Zo'n grote groep onderzoekers kunnen veel bereiken en bovendien leren we van elkaar. "

Deelname Open Universiteit

De Open Universiteit gaat bijdragen door middel van uitwisseling van kennis op het gebied van energieverbruik van computers en de analyse van IT in netwerken van aangestuurde apparaten. Er wordt niet alleen naar energieverbruik van aansturende computers in het hart van een netwerk gekeken maar ook naar andere grondstoffen en naar door de tijd veranderende netwerken. De Open Universiteit zal in eerste instantie vooral kijken naar fundamentele vragen en daarna op daaruit mogelijke problemen.

Lidmaatschap CERCIRAS

Marko van Eekelen is lid van het managementcomité van CERCIRAS. Het lidmaatschap vergroot de zichtbaarheid van de Open Universiteit bij de partners. Bovendien ontstaan er vanuit deze COST-action weer nieuwe samenwerkingsprojecten en betrokkenheid bij grote en belangrijke projecten. Binnen Nederland neemt de Open Universiteit ook de Universiteit naast van Amsterdam deel. Van Eekelen nam ook deel aan de voorloper van deze COST-action, Timing Analysis on Code-Level (TACLe). Binnen dit project was er aandacht voor de bron 'tijd'.

Over KOSTEN

COST financiert de oprichting van onderzoeksnetwerken, genaamd COST-acties. Het opzetten van deze netwerken biedt ruimte voor samenwerkingen tussen wetenschappers in heel Europa en daarbuiten en geeft op die manier een impuls aan onderzoek en innovatie. COST ontvangt EU-financiering uit de verschillende kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie, zoals Horizon 2020.